שלושה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון בהרוורד.

שישה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון בשיקגו.

לקוח ארינגו נוסף זומן לראיום ב- UCLA.