The ESADE MBA | תוכניות ה-MBA המובילות באירופה

כמה מילים:
בית הספר ESADE שממוקם בברצלונה מציע תוכנית MBA של 12, 15 או 18 חודשים. מדובר בתוכנית קטנה יחסית שתחום החוזק העיקרי שלה הוא שיווק.
אוכלוסיית הסטודנטים מתאפיינת בגיל ממוצע גבוה יחסית (28 בתוכנית של 18 חודשים ו-32 בתוכנית של שנה) ובאחוז גבוה של סטודנטים מחו"ל.
בתוכנית ישנם 2 מסלולי לימוד באנגלית ומסלול אחד דו-לשוני (אנגלית וספרדית). רק סטודנטים שבוחרים בתוכנית של 15 או 18 חודשים יכולים ליהנות מתוכנית חילופי סטודנטים שמעשירה את הנסיון הבינ"ל של הסטודנטים, וכן מהתמחות שמאפשרת להם לשנות קריירה.
מבחינת תהליך הקבלה, ישנם 7 דדליינס, ומועמדים שפונים למסלול הדו-לשוני יכולים להיבחן בבחינת הכניסה של ESADE במקום מבחן ה- GMAT.
לביה"ס יש הסכמים עם מספר בנקים בספרד שמאפשרים לסטודנטים זרים לקחת הלוואות שמכסות עד 100% משכר הלימוד ללא צורך ב- co-signer.

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

יזמות, (אחריות חברתית של תאגידים)

€30,000 ; €12,000 ; €22,000 ; €22,000 ; €12,000 ; €20,000

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 3 בעולם בתחום שיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 4 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי לתכניות דו-שנתיות עפ"י ה-Forbes, שנת 2019

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי לתכניות דו-שנתיות עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 5 בעולם בתחום שיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 6 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 7 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 7 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 7 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 7 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 8 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 8 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 8 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2009

מקום 9 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 9 בעולם בתחום שיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 9 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 10 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 10 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי לתכניות דו-שנתיות עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 10 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 11 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 11 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 11 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 12 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 12 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 13 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 20 בעולם בדירוג הכללי של ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 20 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2021

מקום 29 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2022

מקום 34 בעולם בדירוג הכללי של ה-Financial Times, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

  • Technology 37.4%
  • Consulting 23.5%
  • Financial 14.8%

Median Starting Salary per industry:

  • Consulting – $108K
  • Financial – $94K
  • Technology – $100K
  • Health Care – $103K
  • Retail – $72K

מסמכים נדרשים: קו"ח, חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים , 2 תמונות, צילום של הדרכון

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3

ל-78% מהמתקבלים היה ציון GMAT שבין 620 ל-770

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 675

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 6.2

ראיון קבלה: נדרש

אחוז המתקבלים: 61%

גיל ממוצע של המתקבלים: 30

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: ישנה תוכנית של שנה אחת ושל 18 חודשים

מועדי פתיחה: ספטמבר

מיקום: ברצלונה, ספרד

סך סטודנטים בשתי השנים: 184

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 75%

אתר התוכנית: http://www.esade.edu/bs/mba

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו