The Toronto Rotman MBA |
תוכניות ה-MBA המובילות בקנדה

כמה מילים:

בית הספר רוטמן למנהל עסקים משתייך לאוניברסיטת טורונטו, ומציע תוכנית MBA של שנתיים, שתחום החוזק העיקרי שלה הוא מימון. מדובר בתוכנית בגודל בינוני שנחשבת בשנים האחרונות לאחת הטובות מחוץ לארה"ב.
שנת הלימודים הראשונה בתוכנית מחולקת לארבעה רבעונים, בעוד השנה השניה מחולקת לשתי מחציות. לסטודנטים ישנה אפשרות להשתתף בתוכנית חילופי סטודנטים ולבלות סמסטר אחד בחו"ל במהלך השנה השניה.
ביה"ס דוגל בפיתוח חשיבה אינטגרטיבית הדרושה למנהיגים מודרניים. ואגב מודרניות, ברוטמן דורשים מכל סטודנט שמתקבל לתוכנית שיהיה בבעלותו לפטופ המסוגל להתחבר לרשת האינטרנט האלחוטית של ביה"ס.

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ראיון עם מנהלת הקבלה של תוכנית ה-MBA של רוטמן

Rotman school of management

$20,000 ; $25,000 ; $20,000 ; $25,000 ; $10,000 ; $10,000

מקום 7 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 8 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 8 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 8 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 9 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 10 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 10 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 10 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 10 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 10 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 11 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 11 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 18 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 22 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.5

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 665

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 4.3

ראיון קבלה: בהזמנה בלבד

גיל ממוצע של המתקבלים: 27

האפליקיישן של רוטמן כולל גם ראיון וידאו (2 שאלות) ושאלה נוספת עליה יש להשיב בכתב תוך זמן קצוב (10 דקות).

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: תחילת ספטמבר

מיקום: טורונטו, קנדה

מס' סטודנטים: 350

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 65%

אתר התוכנית: http://www.rotman.utoronto.ca

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו