The Sloan MBA – Massachusetts Institute of Technology 2017-04-09T14:16:07+00:00

The Sloan MBA |
tion Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> ארינגו עזרה ליותר ישראלים מכל חברה אחרת להתקבל לתוכניות ה- MBA המובילות בעולם

כמה מילים:
בית-הספר למנהל עסקים סלואן שייך לאחת האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בעולם – Massachusetts Institute of Technology, ובמידה רבה שואב את יוקרתו שלו ממותג-העל הזה.
מדובר בתוכנית בגודל בינוני, עם כ-800 סטודנטים, שתחום החוזק העיקרי שלה הוא יזמות. תחומי חוזק נוספים הם ניהול בסביבה טכנולוגית, מימון, ניהול יצור ולוגיסטיקה.
באופן טבעי, סלואן מקושר מאוד לשאר MIT, ולעיתים קרובות מתפתח שיתוף-פעולה פורה בין אנשי העסקים של סלואן לאנשי הטכנולוגיה של MIT. רוב המועמדים של סלואן באים מתחום ההיי-טק (ופחות מרקע עסקי), אולם ביה"ס מנסה לדלל את כמות המהנדסים באוכלוסיית בית-הספר, ולקבל אנשים בעלי רקע מגוון יותר.
מאפיין נוסף של ביה"ס הוא תרבות גלובלית מגוונת ואחוז גבוה של סטודנטים בינ"ל, והוא ידוע בתור מוסד ששם דגש רב על כישורים כמותיים ואנליטיים, הן בתהליך ההרשמה והן בזמן הלימודים.
מבחינת תהליך הקבלה, הייחוד של סלואן הוא בכך שביה"ס לא דורש מנבדקים ששפת אמם אינה אנגלית להיבחן במבחן ה- TOEFL, אלא מסתפק בחלק המילולי של ה-GMAT.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: בנימין נתניהו (ראש ממשלת ישראל), קופי ענאן (לשעבר מזכ"ל האו"ם), ויליאם פורד (לשעבר מנכ"ל Ford Motor Company), ג'ון תומפסון (מנכ"ל Symantec), גרהרד שולמייר (לשעבר מנכ"ל Siemens AG), ג'ון ריד (לשעבר מנכ"ל Citigroup).

id Accent 5"/>

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ניהול בסביבה טכנולוגית/מערכות מידע, (יזמות, יצור/תפעול, ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה)
$40,000 ; $20,000 ; $169,000 ; $100,000 ; $30,000 ; $70,000 ; $5,000
(בארה"ב: מתוך כ- 3,000 תוכניות MBA)
(בעולם: מתוך כ- 8,000 תוכניות MBA)
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011
מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010
מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016
מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015
מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014
מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012
מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011
מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010
מקום 2 בעולם בתחום התעשיה/יצור/לוגיסטיקה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016
מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014
מקום 2 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014
מקום 2 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011
מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2011
מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2010
מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015
מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011
מקום 3 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015
מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2015
מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2014
מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2011
מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2010
מקום 3 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012
מקום 3 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010
מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016
מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013
מקום 3 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013
מקום 3-4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2016
מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015
מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2013
מקום 4 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016
מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012
מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2012
מקום 4-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2012
מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2015
מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2014
מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014
מקום 5 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014
מקום 5 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013
מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012
מקום 5-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2016
מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016
מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015
מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011
מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010
מקום 6 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010
מקום 6 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015
מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016
מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2012
מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012
מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015
מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014
מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010
מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2015
מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013
מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012
מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2008
מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016
מקום 9-10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011
מקום 9-10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010
מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2011

* דירוגי ה-Wall Street Journal מבוססים על סקרים בקרב אלפי מעסיקים בולטים בארה"ב

שכר שנתי ממוצע בסיום התואר בשנה שעברה (לפני בונוסים): לא ידוע
בונוס חתימה ממוצע עם סיום התואר בשנה שעברה: לא ידוע
הטבות מובטחות נוספות הנלוות לשכר בשנה הראשונה שלאחר סיום התואר (בממוצע): לא ידוע
החברות שגייסו הכי הרבה בוגרים עם סיום התואר: לא ידוע
מסמכים נדרשים: קו"ח, חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים
ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.6
ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 716
מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 4.9
ראיון קבלה: נדרש (בהזמנה בלבד, ראיונות מתבצעים ע"י חברי ועדת הקבלה בקמפוס או במקומות שונים בעולם או בטלפון/skype)
אחוז המתקבלים: 13%
גיל ממוצע של המתקבלים: 28

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA
משך הלימודים: שנתיים
מועדי פתיחה: תחילת ספטמבר
מיקום: קמברידג', מסצ'וסטס, ארה"ב
סך סטודנטים בשתי השנים: 804
אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 71%
אתר התוכנית: http://mitsloan.mit.edu/mba

* עפ"י העדכון הדו-שנתי האחרון שפרסם Business Week (סוף 2014)

מתמטיקה:

ביה"ס עשוי לבקש ממתקבלים מסוימים לעבור קורס אקדמי במיקרו כלכלה, חדו"א או חשבונאות פיננסית.

GMAT:

האם נדרש? כן.
ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.
תחליפים מקובלים: GRE.
במידה והמועמד נבחן מספר פעמים, ביה"ס יתחשב בציון הגבוה ביותר (זה שדווח ע"י המועמד באפליקיישן).
במידה וציון ה-AWA לא זמין בעת הגשת האפליקיישן ניתן להגיש בלעדיו.
הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא X5X-QS-41
הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 3791

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? לא. (ביה"ס משתמש בחלק המילולי של ה-GMAT/GRE כדי להעריך את שליטת המועמד באנגלית)
ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.
תחליפי TOEFL מקובלים: IELTS
פטורים: המבחן איננו נדרש.

TOEFL Required? No.
Minimum score required: No minimum score defined.
Acceptable TOEFL substitutes: IELTS
Exemptions: The test is not required.

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

מלא את הטופס לבקשת פרטים

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו

לחץ כאן