The Cambridge Judge MBA | תוכניות ה-MBA המובילות באירופה

כמה מילים:
בית הספר Judge שנוסד ב-1990 משתייך לאוניברסיטת קיימברידג' ומציע תוכנית MBA של שנה אחת. מדובר בתוכנית קטנה יחסית שתחומי החוזק העיקריים שלה הם יזמות ומימון.
אוכלוסיית הסטודנטים בתוכנית מתאפיינת בגיל ממוצע גבוה יחסית לתוכניות אחרות (30), ובהתאמה גם ממוצע גבוה של כמעט 7 שנות נסיון תעסוקתי. כ-90% מהסטודנטים מגיעים מחוץ לבריטניה.
ביה"ס מפעיל מרכזי מחקר רבים בתחומים שונים, ומועדון סטודנטים שמקדם קשרים בין הסטודנטים לתעשיה.
מבחינת תהליך הקבלה, ביה"ס מוכן לשקול את מועמדותם של מועמדים ללא תואר ראשון.

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

יזמות, (התנהגות ארגונית, אסטרטגיה)

£25,000 ; £15,000 ; £15,000 ; £10,000 ; £10,000 ; £7,000 ; £5,000 ; £5,000 ; £7,500 ; £5,000 ; £5,000 ; $9,800

מקום 2 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 2 בעולם בתחום ניהול בינ"ל עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 3 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי לתכניות חד-שנתיות עפ"י Forbes, שנת 2015

מקום 4 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 4 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי לתכניות חד-שנתיות עפ"י Forbes, שנת 2017

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 5 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 5 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2007

מקום 6 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 6 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 6 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 7 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 7 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 7 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2014

מקום 7 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 7 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2010

מקום 8 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 8 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 9 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2016

מקום 9 בעולם בתחום ניהול בינ"ל עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 9 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה- Financial Times, שנת 2014

מקום 9 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2013

מקום 9 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2016

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2016

מקום 10 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2019

מקום 10 בעולם בתחום ניהול בינ"ל עפ"י ה- Financial Times, שנת 2016

מקום 13 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2018

מקום 13 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 16 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2021

מקום 16 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2020

מקום 16 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2019

מקום 22 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2022

מקום 16 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2019

Percent of Hires in Each Industry:

  • Financial 30.3%
  • Technology 9.7%
  • Consulting 29%

Median Starting Salary per industry:

  • Consulting – $101K
  • Financial – $101K
  • Technology – $106K
  • Consumer – $89K
  • Health Care – $81K
  • Media – $68K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון: לא ידוע

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 690

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 6

ראיון קבלה: נדרש (ראיונות מתקיימים בדרך כלל בקמפוס. במקרים חריגים יתקיימו בארצו של המועמד או בטלפון).

אחוז המתקבלים: 30%

גיל ממוצע של המתקבלים: 29

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנה אחת

מועדי פתיחה: אוקטובר

מיקום: קיימברידג', אנגליה

סך סטודנטים: 225

אתר התוכנית: http://www.jbs.cam.ac.uk/mba/index.html

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו