banner

ארינגו דוגלת בשקיפות מלאה, ולשם כך התקשרה עם פירמת נחמיאס טמיס ושות' לעריכת בדיקה שנתית מקיפה של נתוני הקבלה של מועמדים שהגישו לתוכניות ב2012-2023 – לצפייה בנתונים המלאים

חדשות ארינגו | עידכונים שוטפים

דצמבר 2023 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU
דצמבר 2023 – שישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו עם מלגות בסך כולל של $100,000
דצמבר 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל טק
דצמבר 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל
דצמבר 2023 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לפוסטר
דצמבר 2023 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד
דצמבר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד
נובמבר 2023 – שישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS
נובמבר 2023 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-INSEAD
נובמבר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לIESE
יולי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג
יולי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לNYU
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לUSC
יוני 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה של $15,000
יוני 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $30,000
יוני 2023 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לשיקגו
יוני 2023 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לLBS
מאי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
מאי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לפוסטר
מאי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לHEC
מאי 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לLBS
מאי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן
מאי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה בסך $140,000
מאי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו עם מלגה בסך $80,000
מאי 2023 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לוורטון
מאי 2023 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקולומביה
מאי 2023 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקורנל
מאי 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה של $40,000
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינדיאנה עם מלגה מלאה
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לLBS
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לברקלי
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לIE
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לMIT
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל
אפריל 2023 – שני מועמדי MiF של ארינגו התקבלו לLBS
אפריל 2023 – שני מועמדי EMBA של ארינגו התקבלו לוורטון
אפריל 2023 – שלושה מועמדי EMBA של ארינגו התקבלו לEMBA GLOBAL
אפריל 2023 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לNYU עם מלגה של $20,000
אפריל 2023 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה של $15,000
אפריל 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, אחד מהם עם מלגה של $100,000
אפריל 2023 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו, אחד מהם עם מלגה של $50,000
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לUSC עם מלגה של $80,000
אפריל 2023 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לNYU עם מלגות בסך כולל של $80,000
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לUCLA עם מלגה של $120,000
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה מלאה
אפריל 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לסטנפורד
אפריל 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה
אפריל 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקלוג
אפריל 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לדרדן
אפריל 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו למישיגן
אפריל 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לטאק
אפריל 2023 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לLBS
אפריל 2023 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד
אפריל 2023 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לMIT
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לברקלי
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לפוסטר
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לHULT
אפריל 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לUNC
מרץ 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה
מרץ 2023 – שני מועמדי MPA של ארינגו התקבלו לHKS
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לNYU
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לUSC
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לוונדרבילט עם מלגה מלאה
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה של $50,000
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $70,000
מרץ 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לMIT עם מלגה של $25,000
פברואר 2023 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לMIT SLOAN FELLOWS
פברואר 2023 – ארבעה מועמדי GEMBA של ארינגו התקבלו לפוסטר
פברואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל טק
פברואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לHEC
פברואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לRSM עם מלגה של 14000 יורו
פברואר 2023 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו שהתקבל לשיקגו זכו במלגת קרלטון
פברואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל
פברואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג
פברואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לUCLA
ינואר 2023 – מועמד MIF של ארינגו התקבל לLBS
ינואר 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד
ינואר 2023 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לHULT עם מלגות בסך כולל של $45,000
ינואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל
ינואר 2023 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לבוקוני
דצמבר 2022 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, שלושה מהם עם מלגה מלאה
דצמבר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקלוג
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לUSC
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן
דצמבר 2022 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לNYU, אחד מהם עם מלגה מלאה
דצמבר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לKelley, אחד מהם עם מלגה מלאה
דצמבר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לUNC, אחד מהם עם מלגה מלאה
דצמבר 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לUCLA עם מלגות מלאות
דצמבר 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לMIT
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה מלאה
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה בסך 40,000$
דצמבר 2022 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד
דצמבר 2022 – שני מועמדי MSX של ארינגו התקבלו לסטנפורד
דצמבר 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל
דצמבר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו למישיגן עם מלגות בסך כולל של $140,000
דצמבר 2022 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לטאק עם מלגות בסך כולל של $80,000
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה בסך $50,000
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה בסך $60,000
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לIESE עם מלגה בסך €20,000
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לLBS עם מלגה בסך £30,000
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו עם מלגה בסך $120,000
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לג'ורג'טאון
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג
דצמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן
דצמבר 2022 – מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לפוסטר
דצמבר 2022 – שישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל עם מלגות בסך כולל של $100,000
דצמבר 2022 – שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו
דצמבר 2022 – שנימועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU
נובמבר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-HEC
נובמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה בסך $40,000
נובמבר 2022 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'
נובמבר 2022 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לNYU עם מלגות בסך כולל של $320,000
נובמבר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל טק עם מלגות בסך כולל של $20,000
נובמבר 2022 – שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לLBS
נובמבר 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה
נובמבר 2022 – מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לפוסטר
נובמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לNYU עם מלגה של 40,000$
נובמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל
נובמבר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד
נובמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה
אוקטובר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לNYU
אוקטובר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'
אוקטובר 2022 – מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לפוסטר
אוקטובר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד
אוקטובר 2022 – שני מועמדי EMBA של ארינגו התקבלו לEMBA GLOBAL
אוקטובר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן
אוקטובר 2022 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-NYU עם מלגה של $20,000
אוקטובר 2022 – שישה לקוחות MBA של ארינגו זומנו לראיון בהרוורד בסיבוב הראשון
ספטמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה
ספטמבר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
ספטמבר 2022 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקלוג
אוגוסט 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה
אוגוסט 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-INSEAD
יולי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן עם מלגה של $20,000
יולי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה של $10,000
יולי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE עם מלגה של €25,000
יולי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה
יוני 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $74,000
יוני 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לINSEAD
יוני 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לESADE
יוני 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לLBS
יוני 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לIMD
יוני 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לHEC
יוני 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לHULT עם מלגה של $10,000
יוני 2022 – מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לאינסאד
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לבוקוני
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לESADE עם מלגה של 30,000 יורו
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לIE עם מלגה של 30,000 יורו
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד עם מלגה של 20,000 ליש"ט
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לג'ורג'טאון עם מלגה של $30,000
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה עם מלגה של $80,000
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-וורטון
מאי 2022 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-UCLA
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE
מאי 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה בסך $70,000
מאי 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו למקומבס עם מלגות בסך כולל של $60,000
אפריל 2022 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו שהתקבלו השנה לשיקגו זכו במלגת קרלטון בגובה 204,000 דולר כל אחד!!
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE עם מלגה של 22,000 יורו
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לסימון עם מלגה של $60,000
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $50,000
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה עם מלגה של $40,000
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה של $50,000
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטאק עם מלגה של $60,000
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו עם מלגה של $40,000
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לLBS עם מלגה של 20,000 ליש"ט
אפריל 2022 – מועמד MS של ארינגו התקבל לסטנפורד
אפריל 2022 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לNYU
אפריל 2022 – מועמד EMBA של ארינגו התקבל לשיקגו
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לLBS
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לESADE
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לבוקוני
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לINSEAD
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטאק עם מלגה של $50,000
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה
אפריל 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-MIT
אפריל 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל, אחד מהם עם מלגה של $50,000
מרץ 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד
מרץ 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן עם מלגה בסך $150,000
מרץ 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, אחד מהם עם מלגה של $130,000
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UCLA
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל- TRIUM Global EMBA
מרץ 2022 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-IESE
מרץ 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאוקספורד
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לברקלי
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-USC
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לרייס עם מלגה בסך $40,000
מרץ 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל, אחד מהם עם מלגה בסך $40,000
מרץ 2022 – מועמד MBA של ארינגו עם GMAT 660 התקבל לאמורי, לדיוק עם מלגה של $50,000 ולמישיגן סטייט עם מלגה מלאה
מרץ 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-INSEAD
פברואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IESE
פברואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל טק
פברואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS
פברואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-Owen עם מלגה של $160,000
פברואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל טק
פברואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-USC
פברואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HULT
ינואר 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו שהתקבלו לשיקגו קיבלו את מלגת קרלטון!!!
ינואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל
ינואר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לברקלי
ינואר 2022 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון
ינואר 2022 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-UCLA
ינואר 2022 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן עם מלגה מלאה
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה מלאה
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-USC עם מלגה מלאה
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS עם מלגה של 25,000 יורו
דצמבר 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-ESADE
דצמבר 2021 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-MIT
דצמבר 2021 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון עם מלגות בסך כולל של $550,000
דצמבר 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל, אחד מהם על מלגה של $40,000
דצמבר 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-UCLA, אחד מהם על מלגה של $100,000
דצמבר 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לברקלי, אחד מהם על מלגה של $50,000
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HULT עם מלגה של $10,000
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטאק עם מלגה של $40000
דצמבר 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לטפר, אחד מהם עם מלגה של $50000
דצמבר 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד
דצמבר 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לסטנפורד
דצמבר 2021 – שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקלוג עם מלגות בסך כולל של $330,000
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IESE עם מלגה בסך 25,000 יורו
דצמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן
דצמבר 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU, שניים מהם עם מלגות מלאות
דצמבר 2021 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לYale
נובמבר 2021 – שישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו
נובמבר 2021 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS, אחד מהם עם מלגה בסך $25,000
נובמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל טק עם מלגה של $25000
נובמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS EMBA
נובמבר 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד
נובמבר 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה
נובמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE
נובמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE
אוקטובר 2021 – שמונה מועמדי MBA של ארינגו זומנו לראיון בסיבוב הראשון בוורטון
אוקטובר 2021 – שמונה מועמדי MBA של ארינגו זומנו לראיון בסיבוב הראשון ב-MIT
אוקטובר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד
אוקטובר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג
אוקטובר 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לדרדן
אוקטובר 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-HEC
אוקטובר 2021 – מועמד MBA של ארינגו ללא GMAT התקבל לדרדן עם 50% מלגה
אוקטובר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק EMBA
אוקטובר 2021 – ארבעה מועמדי MBA של ארינגו זומנו לראיון בסיבוב הראשון בהרוורד
אוקטובר 2021 – חמישה מועמדי MBA של ארינגו זומנו לראיון בסיבוב הראשון בסטנפורד
אוקטובר 2021 – 12מועמדי MBA של ארינגו זומנו לראיון בסיבוב הראשון בשיקגו
אוקטובר 2021 – תשעה מועמדי MBA של ארינגו זומנו לראיון בסיבוב הראשון ב-LBS
ספטמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU
ספטמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-Ross
ספטמבר 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-HEC
ספטמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE עם מלגה של 15000 יורו
ספטמבר 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-INSEAD
יולי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד
יולי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'
יולי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה
יולי 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-IE
יולי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HEC
יולי 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-INSEAD
יוני 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS
יוני 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HEC
יוני 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UCLA
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IESE
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לברקלי
מאי 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לרוטמן
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד MSx
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לג'ורג'טאון
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן עם מלגה מלאה
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-MIT
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-INSEAD
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HEC עם מלגה של 16000 יורו
מאי 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'
אפריל 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו שהתקבלו לשיקגו זכו במלגת קרלטון!!
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לרוטמן
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HEC
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לג'ורג'טאון
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS EMBA
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-WHARTON EMBA
אפריל 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-COLUMBIA EMBA
אפריל 2021 – שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS
אפריל 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאוקספורד
מרץ 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לסטנפורד
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל להרוורד
מרץ 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, אחד מהם עם מלגה מלאה
מרץ 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקלוג
מרץ 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לברקלי
מרץ 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל עם מלגות בסך כולל של $60000
מרץ 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-UCLA, אחד מהם עם מלגה של $70000
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-Olin
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטאק
מרץ 2021 – שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאוקספורד
מרץ 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-Harvard Kennedy School עם מלגת ווקסנר
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE עם מלגה של 28000 יורו
מרץ 2021 – שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו, אחד מהם עם מלגה של $40000
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-Kelley עם מלגה מלאה
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-BU עם מלגה של $60000
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר
מרץ 2021 – מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל
פברואר 2021 – שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-MIT

יועצי ארינגו | היועצים הטובים והמנוסים בישראל ובכלל!

אריאל בלומוביץ

Tuck MBA

בוגר MBA) Tuck). ב- 2008 התקבל אריאל לתכניות ה- MBA של Duke, Berkeley, Dartmouth (עם מילגה). אריאל בעל נסיון רב בייעוץ לפונים אל התכניות המובילות בארה"ב.

Continue Reading
Ariel Blumovich - אריאל בלומוביץ - בוגר MBA) Tuck). ב- 2008 התקבל אריאל לתכניות ה- MBA של Duke, Berkeley, Dartmouth (עם מילגה). אריאל בעל נסיון רב בייעוץ לפונים אל התכניות המובילות בארה"ב

נורית אלטורה

Ex- Yale & Stanford Admissions

בוגרת MBA) Yale). נורית עבדה במשך שנים רבות כיועצת קבלה לקולג'ים ותוכניות MBA מובילות, ואף היתה חברה בועדות הקבלה של Yale וסטנפורד.

Continue Reading
Nurit Altora - MBA Consultant

קרן ברלר

Columbia Business School MBA

בוגרת Columbia Business School MBA, לפני לימודיה עבדה כיועצת אסטרטגית ב-TASK. בזמן לימודיה בקולומביה, סייעה בהצלחה למועמדים רבים להקבל לתוכניות MBA TOP10 רבות.

Continue Reading
קרן ברלר - בוגרת Columbia Business School MBA, לפני לימודיה עבדה כיועצת אסטרטגית ב-TASK. בזמן לימודיה בקולומביה, סייעה בהצלחה למועמדים רבים להקבל לתוכניות MBA TOP10 רבות

דודי עיני

UCLA MBA

בוגר MBA) UCLA בהצטיינות). מראיין וחבר ועדת הקבלה לתוכנית ה-Anderson MBA ב-UCLA. פעל כ- Career Coach בשיתוף עם משרד הקריירה וסייע לסטודנטים להתכונן לראיונות.

Continue Reading
דודי עיני - בוגר MBA) UCLA בהצטיינות). מראיין וחבר ועדת הקבלה לתוכנית ה-Anderson MBA ב-UCLA. פעל כ- Career Coach בשיתוף עם משרד הקריירה וסייע לסטודנטים להתכונן לראיונות

יאיר טון

NYU MBA

בוגר MBA) NYU Stern). בשנים האחרונות צבר יאיר נסיון רב בתחום הקבלה לתוכניות ה-MBA המובילות, וסייע למועמדים רבים בתהליך האפליקיישן .

Continue Reading
Yael Malek

אורי אלקין

Berkeley MBA

בוגר MBA) Haas). עם סיום לימודיו ב- Haas הצטרף אורי לחברת Veritas כיועץ קבלה לבתי ספר למנהל עסקים עם דגש על Haas.

Continue Reading
אורי אלקין - בוגר MBA) Haas). עם סיום לימודיו ב- Haas הצטרף אורי לחברת Veritas כיועץ קבלה לבתי ספר למנהל עסקים עם דגש על Haas

סטטיסטיקת הקבלה של ארינגו | אחוזי הקבלה שלנו מדברים בשם עצמם!

Anderson-UCLA 18%
Anderson-UCLA 83%
Chicago-Booth 24%
Chicago-Booth 67%
Columbia 18%
Columbia 69%
Fuqua-Duke 25%
Fuqua-Duke 100%
Harvard 11%
Harvard 74%
INSEAD 33%
INSEAD 100%
Kellogg 22%
Kellogg 67%
LBS 14%
LBS 80%
Sloan-MIT 10%
Sloan-MIT 73%
Wharton 20%
Wharton 54%

Continue ReadingContinue Reading

* לקוחות ישראלים שעבדו עם ארינגו לפחות 7 שעות לקראת שנת הלימודים שנפתחה בספטמבר 2023

ארינגו דוגלת בשקיפות מלאה, ולשם כך התקשרה עם פירמת נחמיאס טמיס ושות' לעריכת בדיקה שנתית מקיפה של נתוני הקבלה של מועמדים שהגישו לתוכניות ב2012-2023 – לצפייה בנתונים המלאים

לקוחותינו מספרים | תודה ארינגו!

לכל מי שמתלבט,
אמנם אני מהנדס, אבל חשבתי שיש לי כישורי כתיבה לא רעים בכלל עד שראיתי את העבודה של דניאל היועצת שלי. אין דרך אחרת לתאר את מה שהיא עושה חוץ מאומנות וקסם. יחד איתה ועם צוות ארינגו, הצלחתי למנף ציון נמוך בג׳ימאט ונתוני פתיחה לא רעים, על מנת להתקבל לשתי תוכניות עם מלגה מלאה!
ההרגשה לכל אורך הדרך הייתה של טיפול צמוד ואישי, שיחות על בסיס דו שבועי עם שלום לוודא שהכל תקין, ועבודה מסביב לשעון עם דניאל.
אין ספק שללא הכישורים של הצוות, והקישורים כמובן לבוגרים בבתי הספר השונים, לא הייתי מצליח באותה מידה.
Shai Ben Nun - שי בן נון , MIT LGO 2017שי בן נון, MIT LGO 2017 ; ג'ימאט 690, מלגה בסך $169,000

כשיצרתי קשר עם ארינגו ידעתי שיש לי פוטנציאל רב ורק דרושה לי תמיכה מקצועית כדי לוודא שלא אפספס שום דבר. בסופו של דבר קיבלתי הרבה יותר.

בזכות העבודה עם שמרי וכל צוות ארינגו, ובמיוחד ג'וי פינקס המדהימה, הצלחתי לשתף את הסיפור שלי בדרך מעוררת השראה. ג'וי היתה קשובה, קשוחה כשצריך, לא מתפשרת, והובילה אותי בכל תהליך האפליקיישן. במהלך העבודה איתה למדתי ממנה כישורי כתיבה וקיבלתי שירות מלא מתי שהייתי צריך, אפילו בסופי שבוע. ללא השירות של ארינגו לא הייתי מתקבל לקלוג, בטח לא עם מלגה.

Chili Loewensternחילי לוונסטרן, Kellogg MBA 2024

רציתי שוב להודות לשמרי ולצוות ארינגו על העבודה ועל התוצאות.

בלי שהיית אומר לי שזה אפשרי להתקבל למרות גילי הצעיר ובסמוך לתואר הראשון ותומך בסיפור וביכולות שלי, כנראה שבכלל לא הייתי מגיש השנה אז הרבה מזה בזכותך – המון המון המון תודה, מקרב לב!!!

קיבלתי 5 ראיונות ו4 הצעות כולל מלגות רציניות ובחרתי בבית הספר שהרגיש לי נכון בשבילי לכיוונים הטכנולוגיים והיזמיים שאני שואף אליהם.

Yotam Hanetzיותם הנץ, IE Business School 2023, GMAT 670