עלויות תואר MBA

השוואת עלויות התואר בתוכניות ה-MBA המובילות

הטבלה שלהלן משווה בין עלויות תואר ה-MBA במספר תוכניות מובילות, ומפרטת גם עלויות נלוות לשכר הלימוד כגון הוצאות מחיה.

כל הסכומים מוצגים בדולרים כדי להקל על ההשוואה.

Chicago

Wharton

MIT

Berkeley

Columbia

Duke INSEAD LBS ESADE IMD HBS IESE Kellogg Stanford Yale
שכר לימוד שנתי $80961 $87370 $84200 $82059 $84496 €77925 €103500 £115000 €77500 CHF80000 $74910 €42500 $81015 $79860 $84900
סה"כ שכר לימוד $161922 $172740 $168400 $164118 $168992 €155850 €103500 £115000 €77500 CHF80000 $159820 €95000 $162030 $159720 $170300
הוצאות דיור $26010 $26028 $17865 $28284 $24822 €24048 €11000 €1000 CHF20335 $16200 $19800 $20271 $29227
ביטוח רפואי $4500 $4210 $3237 $6156 $4541 €8001 CHF1386 $4120 $5144 $7128 $3043
אוכל והוצאות אישיות $8400 $4268 $7095 $2586 $6246 €6000 €700 CHF13680 $6030 $3150 $18453
מחשב וספרי לימוד $549 $6868 $1050  $730 $1320 €848 €2600 $1500 $1200 $1440
הוצאות בית ספריות נוספות $2600 $2512 $13400 $5633 CHF17500 $390 $500
תחבורה $1800 $1040 $2571 $3660 €730 €70 $2420
הוצאות סטודנטיאליות  $1398 $406 £360 €100 $8130 €10000 $1400
סה"כ עלויות $244320 $246952 $250978 $248082 $254116 €253738 €133480 £115360 €79800 CHF132901 $236620 €105000 $224198 $251424 $237720

איך לממן את התואר – ראה מלגות והלוואות

להשוואת עלויות – MBA Cost Calculator

להשוואת ההחזר להשקעה – MBA ROI Calculator