עלויות תואר MBA

הטבלה שלהלן משווה בין עלויות תואר ה-MBA במספר תוכניות מובילות, ומפרטת גם עלויות נלוות לשכר הלימוד כגון הוצאות מחיה.

כל הסכומים מוצגים בדולרים כדי להקל על ההשוואה.

ChicagoWhartonMITBerkeleyColumbiaDukeINSEADLBSESADEIMD
שכר לימוד שנתי$72000$78948$74200$61506$74400$68200$82500$91300$77000$59300
סה"כ שכר לימוד$144000$157896$148400$123012$148800$136400$82500$182600$64476$59300
הוצאות דיור$22185$22350$15750$24160$21375$18190$12852$17846$918$37440
ביטוח רפואי$4500$8112$6508$4746$4332$7347
אוכל והוצאות אישיות$8400$4268$5300$2586$6066$4564$6048$6000$810
מחשב וספרי לימוד$1984$1450$4550$598$900$648$864$2000$2000$2000
הוצאות בית ספריות נוספות$2500$2512$13400$3905$3400$26000
תחבורה$1944$1040$2750$3002$1710$756$3413
הוצאות סטודנטיאליות$1209$2052
סה"כ עלויות $223751$232336 $216078 $219996 $221956$208118$105072$211859$68204$124740

איך לממן את התואר – ראה מלגות והלוואות

להשוואת עלויות – MBA Cost Calculator

להשוואת ההחזר להשקעה – MBA ROI Calculator