עלויות תואר MBA

הטבלה שלהלן משווה בין עלויות תואר ה-MBA במספר תוכניות מובילות, ומפרטת גם עלויות נלוות לשכר הלימוד כגון הוצאות מחיה.

כל הסכומים מוצגים בדולרים כדי להקל על ההשוואה.

Chicago Wharton MIT Berkeley Columbia Duke INSEAD LBS ESADE IMD
שכר לימוד שנתי $63980 $70870 $65750 $30292 $65988 $60600 $71064 $105690 $64476 $62400
סה"כ שכר לימוד $127960 $141740 $131500 $60584 $131976 $121200 $71064 $105690 $64476 $62400
הוצאות דיור $14520 $20626 $14850 $24324 $20700 $7830 $12852 $17846 $918 $37440
ביטוח רפואי $3636 $3390 $5580 $3754 $3733 $2400
אוכל והוצאות אישיות $8400 $4268 $4894 $5200 $4838 $4564 $6048 $6000 $810
מחשב וספרי לימוד $2400 $1300 $4200 $1162 $904 $1300 $864 $2000 $2000 $2000
הוצאות בית ספריות נוספות $2500 $13400 $3661 $3400 $26000
תחבורה $1500 $2740 $3000 $1710 $756 $3413
הוצאות סטודנטיאליות $1089 $2052
סה"כ עלויות $162005 $171324 $163764 $111424 $165812 $142404 $93636 $134950 $68204 $127840

איך לממן את התואר – ראה מלגות והלוואות

להשוואת עלויות – MBA Cost Calculator

להשוואת ההחזר להשקעה – MBA ROI Calculator