The Indiana Kelley MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב 

כמה מילים:
בית הספר קלי שבאוניברסיטת אינדיאנה מציע תוכנית MBA של שנתיים. מדובר בתוכנית קטנה יחסית שתחומי החוזק העיקריים שלה הם שיווק ויזמות. שכר הלימוד בתוכנית נמוך יחסית לתוכניות המובילות, ובנוסף מגלה ביה"ס נדיבות מסוימת בחלוקת מלגות לסטודנטים, שרובם זוכים לסיוע כלכלי.
התוכנית מתאפיינת במתן תשומת לב והכוונה אישית לכל סטודנט, סיוע לסטודנט בבחירת מסלול קריירה וחיבורו עם מרצים ובוגרים מאותו תחום.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: בראד אלפורד (מנכ"ל Nestlé USA), ג'ף פטיג (מנכ"ל Whirlpool), ג'ון צ'יימברס (נשיא ומנכ"ל Cisco Systems), מארק קיובן (בעלים של קבוצת הדאלאס מאווריקס).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

$100,000 ; $90,000 ; $120,000 ; $44,000; $20,000; $90,000; $40,000; $10,000; $7,500

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2020

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2021

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2019

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2018

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2014

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2013

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2012

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2008

מקום 3 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2011

מקום 3 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה- Financial Times, שנת 2010

מקום 6 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בעולם בתחום החשבונאות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2012

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 8 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 9 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 9 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9-10 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 10 בארה"ב בתחום ייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 10 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 10 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 10 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 10 בארה"ב בתחום ייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 10 בארה"ב בתחום ייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 10 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 11-10 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 10-11 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 11 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 11 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 11 בארה"ב בתחום ייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 11 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 11 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 11-12 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 12 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 13 בארה"ב בתחום ייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 13 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2021

מקום 22 בארה"ב בדירוג הכללי של US News, שנת 2022

מקום 22 בארה"ב בדירוג הכללי של ביזנסוויק, שנת 2022

מקום 23 בארה"ב בדירוג הכללי של US News, שנת 2021

מקום 27 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

  • Consumer 13.5%
  • Consulting 28.4%
  • Financial 18.9%

Median Starting Salary per industry:

  • Consulting – $165K
  • Financial – $130K
  • Technology – $127K
  • Consumer – $120K
  • Health Care – $125K
  • Manufacturing – $104K
  • Retail – $130K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, היסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.4

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 685

ממוצע GRE של המתקבלים: 322

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 6.4

ראיון קבלה: מומלץ

אחוז המתקבלים: 33%

גיל ממוצע של המתקבלים: 30

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים

משך הלימודים: 21 חודשים

מועדי פתיחה: סוף אוגוסט

מיקום: בלומינגטון, אינדיאנה, ארה"ב

מס' סטודנטים: 96

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 90%

אתר התוכנית: http://www.kelley.iu.edu/mba/

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו