The Texas McCombs MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

כמה מילים:
בית הספר מקומבס, שנוסד ב-1922, הוא אחד מהותיקים והמכובדים בדרום-מערב ארה"ב, ומציע תוכנית MBA של שנתיים. מדובר בתוכנית בגודל בינוני שתחומי החוזק העיקריים שלה הם חשבונאות, מערכות מידע ויזמות.
תוכנית ה- MBA של מקומבס לא מחייבת את הסטודנטים לבחור מקצוע עיקרי, והיא שמה דגש על עבודת צוות וכישורי תקשורת. בנוסף דוגל ביה"ס בגישה של למידה פרקטית תוך התנסות מעשית.
למרות דירוג גבוה יחסית בין בתי הספר למנהל עסקים, הפופולריות של ביה"ס אינה גבוהה במיוחד, ולכן מומלץ למועמדים להראות התעניינות בביה"ס ובמה שיש לתוכנית הלימודים שלו להציע. לפני הגשת האפליקיישן חשוב לערוך מחקר על ביה"ס ולבטא את ההיכרות עימו בחיבורי ההרשמה. שכר הלימוד בתוכנית גבוה יחסית למעמדה ובהשוואה לבתי ספר אחרים.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: דונלד אוונס (לשעבר שר המסחר האמריקאי), גארי קלי (מנכ"ל Southwest Airlines), ויליאם ג'ונסון (מנכ"ל Heinz), ג'יימס מולבה (מנכ"ל ConocoPhillips).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ראיון עם מנהל הקבלה של תוכנית ה-MBA של מקומבס

חשבונאות, (מערכות מידע)

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 1 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 2 בעולם בתחום החשבונאות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 2 בעולם בתחום החשבונאות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 3 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 3 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 3 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 3 בעולם בתחום החשבונאות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 3 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 3 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 3 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 4 בארה"ב בתחום Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 4 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 4 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 5 בארה"ב בתחום Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 6 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 7 בארה"ב בתחום Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 7-8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 8 בארה"ב בניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 8 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 9 בארה"ב בתחום הנדל"ן עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 9 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 9 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 9-10 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 10 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 10 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 10 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 10 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 10 בעולם בתחום החשבונאות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 11 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 14 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י Forbes, שנת 2015

מקום 16-17 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 17 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 17 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י Forbes, שנת 2017

מקום 17 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 18 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י Forbes, שנת 2019

מקום 18 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 18 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 17-18 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 18-19 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 19-20 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 19 בארה"ב בדירוג הכללי של Businessweek, שנת 2022

מקום 21 בארה"ב בדירוג הכללי של Businessweek, שנת 2021

מקום 24 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

 • Technology 31.6%
 • Consulting 30.1%
 • Financial 17.9%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $175K
 • Financial – $175K
 • Technology – $133K
 • Consumer – $115K
 • Health Care – $135K
 • Manufacturing – $120K
 • Energy – $125K
 • Retail – $125K
 • Real Estate – $118K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.46

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 704

ממוצע GRE של המתקבלים: 161 כמותי, 160 מילולי

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5.9

ראיון קבלה: בהזמנה בלבד

אחוז המתקבלים: 29%

גיל ממוצע של המתקבלים: 29

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: סוף אוגוסט

מיקום: אוסטין, טקסס, ארה"ב

מס' סטודנטים: 241

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 57%

אתר התוכנית: Texas McCombs

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו