The Tepper MBA |
ארינגו עזרה ליותר ישראלים מכל חברה אחרת להתקבל לתוכניות ה- MBA המובילות בעולם

כמה מילים:

ביה"ס טפר, שנוסד ב-1949, ידוע בזכות מחקר העקרונות המדעיים של מנהל עסקים. תחומי החוזק של התוכנית הם תעשיה ותפעול, מימון וטכנולוגיות מידע.

ביה"ס שם דגש על גישה כמותית ואנליטית, ובכך הוא שונה מתוכניות ניהול כללי אחרות. הוא מחפש מועמדים בעלי רקע חזק במתמטיקה וכישורים כמותיים. בנוסף מתאפיין ביה"ס בפילוסופיה אינטר-דיסציפלינרית הדוגלת בשילוב של תחומים שונים ונותנת גישה רחבה ללימודי מנהל עסקים.

הלימודים הם מגוונים מאוד, והסטודנטים יכולים לבחור מבין כ-20 התמחויות במהלך התואר שלהם. מאפיין נוסף של תוכנית הלימודים בביה"ס הוא ששנת הלימודים מחולקת לארבעה מיני-סמסטרים של 7.5 שבועות כל אחד. סטודנטים שבוחרים לוותר על התמחות הקיץ בין השנה הראשונה לשניה יכולים לקחת קורסים בקיץ ולסיים את הלימודים תוך 16 חודשים.

ביה"ס טפר הוא קטן ואינטימי ומתגאה באוירה הקהילתית השוררת בו, לכן גם חשוב לו לבחור סטודנטים שיתאימו לאוירה ויכולים לתרום לעבודת צוות. הוא ממוקם בפיטסבורג, שמתאפיינת ביוקר מחיה נמוך יחסית וקהילה יהודית גדולה.

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

תעשיה ותפעול, (מערכות מידע)

$25,000 ; $120,000 ; $30,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $50,000 ; $30,000 ; $44,000 ; $52,000 ; $44,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $10,000 ; $20,000 ; $30,000 ; $40,000 ; $42,000 ; $80,000 ; $20,000 ; $16,000 ; $10,000 ; $65,000 ; $65,000

(בארה"ב: מתוך כ- 3,000 תוכניות MBA)

(בעולם: מתוך כ- 8,000 תוכניות MBA)

מקום 1 בעולם בתחום התעשיה/יצור/לוגיסטיקה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 1 בעולם בתחום טכנולוגיות מידע עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2009

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 2-3 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 4 בארה"ב בתחום שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 4 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 4 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 5 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 5 בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בעולם בתחום התעשיה/יצור/לוגיסטיקה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 6 בעולם בתחום ה-FinTech עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6-7 בארה"ב בתחום שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 7 בארה"ב בתחום שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 7 בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 8 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 10 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 10 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 10 בארה"ב בתחום שרשרת האספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י BusinessWeek, שנת 2014

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י BusinessWeek, שנת 2018

מקום 14 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י BusinessWeek, שנת 2017

מקום 15 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י BusinessWeek, שנת 2019

מקום 17 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י פורבס, שנת 2019

מקום 17-18 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 17-18 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

 

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליונות ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.4

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 690

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5.6

ראיון קבלה: לפי הזמנה בלבד

אחוז המתקבלים: 32%

גיל ממוצע של המתקבלים: 28

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: אוגוסט

מיקום: פיטסבורג, פנסילבניה, ארה"ב

מס' סטודנטים: 236

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 74%

אתר התוכנית: http://www.tepper.cmu.edu/mba/index.aspx

* עפ"י העדכון הדו-שנתי האחרון שפרסם Business Week (סוף 2014)

מתמטיקה:

על המועמדים לעבור לפחות קורס אקדמי סמסטריאלי אחד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א), ובנוסף קורס בסטטיסטיקה, חדו"א 2 או אלגברה ליניארית.

הערת ארינגו: ניתן להתקבל גם ללא עמידה בדרישה זו, אך יש לעמוד בה עד מועד תחילת הלימודים. ניתן להשלימה בכל מסגרת אקדמית, כמו במכללה קרובה או באוניברסיטה הפתוחה.

GMAT:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום

תחליפים מקובלים: GRE (ישנה עדיפות ל-GMAT)

במידה והמועמד נבחן מספר פעמים, ביה"ס יתחשב בציון הגבוה ביותר.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא 69H-XH-99

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 4883

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: 600 PBT או 250 CBT או 100 IBT

תחליפי TOEFL מקובלים: IELTS

פטורים: מועמדים בעלי תואר ממוסד בו שפת ההוראה היא אנגלית זכאים לקבל פטור מן המבחן.

TOEFL Required? Yes.

Minimum score required: A minimum score of 600 PBT/250 CBT/100 IBT is required for international students entering the MBA program.

Acceptable TOEFL substitutes: IELTS

Exemptions: English Proficiency test waivers are available for non-native English speakers who have earned the equivalent of a U.S. 4-year degree OR a 2-year graduate degree at a university where the language of instruction is English.

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

מלא את הטופס לבקשת פרטים

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו

לחץ כאן