מימון ומלגות ללימודי MBA בחו"ל

התמיכה הכלכלית שניתן לקבל לצורך לימודי MBA במוסדות המובילים בעולם כוללת מלגות והלוואות. מרבית הסטודנטים מממנים את לימודיהם באמצעות שילוב של מספר מקורות: חסכונות, הכנסות שוטפות (לאלה העובדים במקביל ללימודים), הלוואות ומלגות. באופן כללי מרבית מוסדות הלימוד – במיוחד הגדולים והיוקרתיים שבהם – מציעים לסטודנטים מלגות נדיבות והלוואות בתנאים נוחים. למעשה, ברוב התוכניות המובילות אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס עובר את ה- 50%. יש לזכור כי המלגות אינן רבות וקל יותר לקבלן בבתי ספר למנהל עסקים המדורגים במקומות ה-20-50 באירופה ובארה"ב.

רוב התוכניות מציעות מלגות לסטודנטים, כאשר המלגות מתחלקות ל-3 סוגים: מלגות על בסיס צורך, מלגות על בסיס כישורים (מלגות הצטיינות) ו-fellowships (מלגות על פי השתייכות לתת-קבוצה מסויימת באוכלוסיה).

מלגות מבוססות-צורך (Need-based scholarships)

הזכאות למלגה מבוססת-צורך נקבעת על-פי מצבו הכלכלי של הסטודנט. מלגות מבוססות צורך ניתנות ברובם של המקרים לאזרחי המדינה בלבד (זהו המצב בארה"ב. בארצות אירופה מלגות כאלה ניתנות לעיתים לאזרחי האיחוד האירופאי כולו). באופן יחסי, מלגות מעטות בלבד ניתנות על בסיס צורך כלכלי, אך אין זה אומר שצריך להתעלם מהן. מלגות אלה מוענקות למועמדים המצהירים על קושי במימון הלימודים. הקריטריון לקושי כלכלי נקבע על ידי כל מוסד בנפרד ומשתנה בין מוסד למוסד. הקריטריון מתחשב בהכנסותיו של הסטודנט, חסכונותיו, נכסיו ולעיתים אף לוקח בחשבון את מצבו המשפחתי וחסכונותיו ונכסיו של בן או בת הזוג.

מלגות מבוססות-כישורים (Merit-based scholarships)

מלגות אלה ניתנות בעיקר על סמך כישורים והצטיינות, ומתבססות על הישגי העבר ופוטנציאל להצלחה בעתיד, והמועמד יודע על קבלתן בד"כ רק לאחר קבלתו ללימודים. מבחינת האוניברסיטה, מטרת המלגה היא להבטיח שמועמד מוכשר יקבל את הצעתה מול הצעות של אוניברסיטאות אחרות. המלגה מתבססת על כשרונו של המועמד ועל תרומתו הייחודית לתכנית בה הוא משתתף. לפיכך, סיכוייו של סטודנט בעל הצלחה מוכחת גדולים יותר: ועדת המלגות של מוסד הלימודים מתרכזת בבחינת פרמטרים מסוימים ומתרשמת בעיקר מניסיון מקצועי עשיר, ציונים גבוהים במבחן ה- GMAT וציונים גבוהים בלימודי התואר הראשון (גורמים אלו גם עשויים לשפר את מיקומו של ביה"ס בדירוגים השונים). אלו ישפיעו לחיוב על סיכוייכם לקבלת המלגה. עם זאת, בתי הספר למנהל עסקים בחו"ל שואפים לגוון את אוכלוסיית הסטודנטים ולהפוך אותה לבינלאומית ורבגונית ככל הניתן. כך, ועדת המלגות עשויה לעודד ולהעדיף נשים מוכשרות על פני גברים, או מועמדים בעלי מוצא אתני "מיוחד" יותר.

במרבית המקרים שני הקריטריונים המשפיעים על הסיכוי לקבל מלגה מבוססת-כישורים הם:

1. חוזק המועמדות: חוזק המועמדות נקבע עפ"י התרשמות ועדת הקבלה מחיבורי ההרשמה, ההמלצות, קורות החיים, ציון ה-GMAT, ציוני התואר הראשון והראיון. ככל שהמועמדות חזקה יותר הסיכויים לקבלת מלגה מבוססת-כישורים גדולים יותר.

2. דירוג התוכנית: ככל שתוכנית ה-MBA מדורגת גבוה יותר בדירוגים השונים, בד"כ יהיה קשה יותר לקבל בה מלגה מבוססת-כישורים, אם כי מלגות כאלה קיימות בכל המוסדות המובילים.

למועמדי ארינגו הוצעו בשנים האחרונות מלגות מבוססות-כישורים בסכום כולל של כ-1.5-2 מיליון דולר בשנה. המלגות בד"כ נעו בין 10 ל-70 אלף דולר, ורובן היו סביב ה-15 אלף דולר.
בין השאר קיבלו מועמדי ארינגו מלגות מבוססות כישורים ב:

הרוורד – HBS ($55,000 ; $150,000 ; $80,000 ; $100,000 ; $90,000 ; $62,000; $100,000 ; $64,000 ; $40,000 ; $36,000)

וורטון – Wharton ($100,000 ; $165,000 ; $165,000 ; $150,000 ; $150,000 ; $150,000 ; $150,000 ; $150,000 ; $150,000 ; $100,000 ; $130,000 ; $145,000 ; $145,000 ; $70,000 ; $5000 ; $50,000; $30,000; $60,000; $40,000; $26,000; $26,000; $18,000; $44,000; $18,000; $80,000; $40,000; $50,000; $30,000; $50,000; $25,000; $30,000; $20,000; $20,000; $20,000; $10,000; $10,000; $20,000)

שיקגו – Chicago ($80,000 ; $35,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $120,000 ; $120,000 ; $50,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $90,000 ; $40,000 ; $40,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $204,000 ; $10,000 ; $60,000 ; $170,000; $170,000; $170,000; $170,000; $120,000; $169,000 ; $169,000 ; $200,000; $200,000; $200,000; $160,000; $80,000; $40,000; $40,000; $60,000; $80,000; $160,000; $80,000; $145,000; $145,000; $145,000; $140,000; $140,000; $140,000; $130,000; $130,000; $130,000; $120,000; $30,000; $110,000; $110,000)

סטנפורד – Stanford ($113,000 ; $133,000 ; $160,000 ; $60,000; $67,000; $20,000; $20,000; $20,000; $20,000; $30,000)

קולומביה – Columbia ($80,000 ; $40,000 ; $77,000 ; $80,000; $100,000 ; $15,000; $30,000)

אינסיאד – INSEAD (€20,000 ; €20,000 ; €15,000; €20,000; €10,000; €15,000; €15,000; €12,000; €10,000; €20,000; €14,000; €18000; €13000; €7000; €10,000; €5,000; €7,000)

קלוג – Kellogg ($100,000 ; $150,000 ; $40,000 ; $90,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $120,000 ; $150,000 ; $20,000 ; $40,000 ; $120,000; $70,000; $20,000; $70,000 ; $80,000 ; $25,000 ; $70,000 ; $100,000; $110,000; $100,000; $70,000; $70,000; $60,000; $8,000; $22,000)

MIT סלואן ($20,000 ; $110,000 ; $25,000; $25,000; $20,000; $20,000 ; $85,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $20,000; $40,000; $169,000; $100,000; $25,000 ; $20,000 ; $70,000 ; $5,000)

NYU סטרן ($150,000 ; $190,000 ; $140,000 ; $140,000 ; $40,000 ;  ; $24,000 ; $158,000 ; $40,000; $28,000; $28,000; $28,000 ; $28,000; $71,000; $127,000; $160,000; $10,000; $50,000; $10,000; $25,000; $45,000; $50,000 ; $30,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $25,000)

ברקלי – Berkeley ($60,000 ; $50,000 ; $100,000 ; $123,000; $123,000; $15,000; $40,000; $40,000 ; $40,000; $80,000; $30,000; $45,000)

דיוק – Duke ($100,000 ; $80,000 ; $30,000 ; $30,000 ; $70,000 ; $63,000 ; $50,000 ; $140,000 ; $50,000 ; $30,000; $40,000; $40,000; $35,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $10,000 ; $20,000; $32,000; $29,000 ; $36,500; $16,000; $26,500; $35,000; $20,000; $18,600; $24,000; $18,000; $18,000; $18,000; $18,000; $5,000; $21,000; $21,000; $15,000; $21,000)

מישיגן – Michigan ($80,000 ; $130,000 ; $40,000 ; $150,000 ; $12,000 ; $40,000 ; $80,000; $20,000; $20,000; $20,000; $10,000; $128,000; $128,000; $20,000; $20,000 ; $67,000 ; $40,000 ; $20,000; $30,000; $30,000; $30,000 ; $60,000; $10,000; $40,000; $40,000; $20,000; $20,000; $20,000; $20,000; $12,000; $40,000; $41,000; $40,000)

קורנל – Cornell ($15,000 ; $30,000 ; $60,000 ; $60,000 ; $40,000 ; $40,000 ; $50,000 ; $50,000 ; $40,000 ; $40,000 ; $60,000 ; $30,000 ; $75,000; $75,000; $30,000; $20,000; $20,000; $40,000; $14,000; $32,000; $60,000 ; $50,000 ; $40,000 ; $30,000 ; $12,000; $45,000; $31,000; $25,000; $30,000; $20,000; $10,000; $40,000; $20,000; $20,000; $35,000; $21,000; $40,000; $20,000)

קורנל טק – Cornell Tech ($15,000 ; $5000 ; $25,000 ; $55,000 ; $35,000 ; $35,000 ; $20,000 ; $60,000; $60,000; $55,000; $50,000; $75,000; $65,000; $15,000; $15,000)

טאק – Tuck ($80,000 ; $20,000 ; $60,000 ; $20,000 ; $50,000 ; $40,000 ; $60,000 ; $60,000; $60,000; $60,000; $20,000; $20,000; $15,000; $30,000; $20,000 ; $40,000; $20,000; $20,000; $10,000)

וושינגטון (אולין) – Washington Olin ($175,000; $12,000; $63,000)

בבסון – Babson ($130,000 ; $20,000 ; $15,000; $19,000; $10,000; $40,000; $65,000)

קרנגי מלון – Carnegie Mellon ($15,000 ; $50,000 ; $50,000 ; $16,000 ; $70,000 ; $80,000 ; $50,000 ; $25,000; $120,000 ; $30,000 ; $20,000; $20,000; $50,000; $30,000; $52,000; $44,000; $42,000; $80,000; $20,000; $16,000; $10,000; $65,000; $65,000; $20,000; $30,000; $40,000; $10,000)

לונדון ביזנס סקול – London Business School (£69,000 ; £20,000 ; £30,000 ; £30,000 ; £25,000 ; £25,000 ; £20,000 ; £40,000; £25,000; £20,000; £20,000; £20,000; £20,000 ; £20,000; £20,000; £20,000; £20,000; £25,000; $18,000; $16,000; $40,000; $19,000; $19,000)

UCLA אנדרסון ($140,000 ; $120,000  ; $120,000 ; $120,000 ; $80,000 ; $70,000 ; $50,000 ; $100,000; $100,000; $50,000; $100,000; $30,000 ; $40,000 ; $40,000 ; $40,000 ; $100,000 ; $30,000 ; $60,000; $50,000; $40,000; $50,000; $120,000; $40,000; $140,000; $40,000; $70,000; $40,000; $15,000; $60,000; $100,000; $112,000; $70,000; $20,000; $40,000; $30,000; $30,000)

UNC קינן-פלגלר ($20,000 ; $100,000 ; $40,000; $30,000; $100,000; $100,000; $120,000; $110,000; $80,000 ; $120,000 ; $50,000)

דרדן – Darden ($80,000 ; $140,000 ; $63,000 ; $3000 ; $126,000 ; $3000; $10,000 ; $120,000; $63,000; $50,000; $34,000)

ייל – Yale ($140,000 ; $145,000 ; $40,000 ; $30,000 ; $30,000 ; $20,000 ; $24,000 ; $30,000 ; $50,000 ; $30,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $40,000 ; $60,000; $20,000; $80,000 ; $20,000; $20,000; $123,000; $80,000)

ג'ורג'טאון – Georgetown ($20,000 ; $30,000 ; $130,000 ; $29,000 ; $60,000; $80,000)

ג'ורג' וושינגטון – George Washington ($93,000)

אמורי – Emory ($70,000; $50,000; $32,000; $18,000; $48,000 ; $32,000; $40,000)

אינדיאנה – Indiana ($120,000 ; $100,000 ; $90,000 ; $44,000 ; $20,000; $90,000 ; $40,000; $10,000; $7500)

נורת'איסטרן – Northeastern ($70,000)

בוסטון קולג' – Boston College ($50,000)

בוסטון יוניברסיטי – Boston University ($60,000 ; $50,000 ; $30,000; $30,000)

USC מרשל ($10,000 ; $80,000; $80,000; $60,000 ; $120,000 ; $140,000 ; $80,000 ; $117,000)

(€22,000 ; €30,000 ; €15,000 ; €10,000; €6,800; €7000 ;10,000 ;17,400 ; €13,600 ; €21,300 ; €14,200 ; €20,400; €15,000 ; €28,000) :IE

(€20,000 ; €10,000; €25,000 ; €30,000 ; €20,000 ; €15,000 ; €30,000; €30,000; €20,000; €20,000; €15,000; €10,000; €15,000 ; €15,000 ; €20,000; €30,000;  -€30,000; €30,000 ; €40,000 ; €30,000 ; ) :IESE

ESADE: (€30,000 ; €12,000 ; 22,000 ; 22,000 ; €13,000; € 20,000)

 (€5000 ; €20,000 ; €15,000 ; €26,000 ; €20,000 ; €10,000 ; €15,000; €24,000; €12,000; €14,000 ; €12,000 ;€33,000 ; €26,000 ; €16,000 ; ) HEC Paris

(Imperial College: ($15,000; $15,000

(HKUST: ($16,000; $25,000

קיימברידג' – Cambridge (£15,000 ; £15,000 ; £25,000 ; £10,000; £10,000; £7000; £5000; £5000)

אוקספורד – Oxford (£30,000 ; £20,000 ; £20,000 ; £20,000 ; £12,000 ; £20,000; £75,000; £30,000; £20,000; £15,000; £100,000; £14,000; £50,000)

רוטמן – Rotman ($20,000 ; $25,000; $20,000; $10,000; $25,000; $10,000; $10,000 ; $30,000)

אילינוי – Illinois ($40,000)

רייס – Rice ($40,000 ; $100,000 ; $100,000 ; $58,000 ; $29,000)

פוסטר – Foster ($50,000 ; $30,000 ; $100,000 ; $20,000 ; $15,000; $60,000)

רוצ'סטר-סימון – Rochester Simon ($60,000 ; $34,000 ; $100,000)

מנדוזה – Mendoza ($60,000; $111,000; $30,000)

קרלסון – Carlson ($30,000)

אולין – Olin ($210,000 ; $191,000; $100,000; $190,000, $50,000)

Texas Mccombs ($70,000, $40,000 ; $20,000)

Georgia Tech ($15,000)

Fordham ($90,000 ; $147,000 ; $100,000)

Owen ($50,000 ; $130,000 ; $160,000)

Michigan State ($109,000)

בייסBayes (£30,000)

HULT ($20,000, $25,000)

City ($14,000)

RSM (€14,000)

מנצ'סטר (£16,000, £16,000)

.

Fellowships

אלו הן מלגות הניתנות למועמדים המשתייכים לתת- קבוצה מסויימת באוכלוסייה (נשים, ישראלים, יהודים, וכו'). על מנת לקבל את המלגות הללו, על המועמד להגיש חיבור לועדת המלגה לאחר שהתקבל לתכנית הספציפית.

להלן כמה דוגמאות למלגות כאלו:

 • LBS – מלגה לישראלים בגובה 12,000 ליש"ט; מלגת בלווטניק המיועדת למועמדים מרוסיה וישראל בגובה 20,000 ליש"ט; מלגת 4Daughters בגובה 25,000 ליש"ט המיועדת לישראלים שלמדו בישראל.
 • סטנפורדמלגת Knight-Hennessy מעניקה מדי שנה לעד 100 סטודנטים מרחבי העולם מימון מלא ללימודי תואר שני בסטנפורד.
 • קולומביהמלגת אלה למלבאום בגובה שכר לימוד לשנה מוענקת לסטודנטים ישראלים, במיוחד לכאלה שלמדו במרכז הבינתחומי בהרצליה.
 • שיקגו – אחת המלגות הבולטות עבור ישראלים בתוכניות המובילות היא מלגת קרלטון. בכל שנה מוענקות עד 6 מלגות כאלה לסטודנטים מישראל שהתקבלו לשיקגו. המלגות הן בגובה שכר לימוד מלא לשנתיים, בתוספת סכום של $15,000 בכל שנה. על מקבלי המלגה לשוב לישראל תוך 5 שנים מסיום התואר, אחרת יצטרכו להחזיר את המלגה. הזכאות למלגה היא עבור אזרחי ישראל בלבד, אשר גרו בישראל לפחות 3 שנים במהלך חייהם, כאשר ניתנת עדיפות למועמדים ששירתו בצה"ל, ולבעלי הצטיינות אקדמית, מנהיגות ומחוייבות לחברה הישראלית. מועמדים שהתקבלו לתוכנית ה-MBA של שיקגו בסיבובים 1 ו-2 יכולים להגיש אפליקיישן למלגת קרלטון (הכולל חיבור נוסף), אשר ייקרא ביחד עם האפליקיישן לתוכנית ה-MBA.
 • וורטון – בספטמבר 2020 נוסדה קרן מלגות חדשה שתעניק מלגות מלאות לסטודנטים ישראלים בתוכנית ה-MBA של וורטון.
 • INSEADמלגה לסטודנטים יהודים המתקשים לממן את לימודיהם בתוכנית.
 • MIT – מועמדים שהתקבלו ל-MIT יכולים להגיש מועמדות ל- Legatum Fellowship, מלגה הניתנת ליזמים המחוייבים להקמת עסק במדינות מתפתחות לאחר סיום הלימודים. המלגה מוענקת לשנה אחת והסטודנט מקבל אותה כמה חודשים לפני תחילת הלימודים כדי שיוכל להגיש תוכנית עסקית לעסק אותו הוא מתכנן להקים. תהליך קבלת המלגה כולל הגשת אונליין אפליקיישן (קו"ח, המלצה אחת ומספר חיבורים קצרים ושאלות אודות העסק המתוכנן) וכן ראיון קבלה.
  בנוסף, ישנה מלגת אלי ודורותי ברמן הנותנת עדיפות לישראלים בוגרי הטכניון.
 • UNC – ביה"ס מציע בכל שנה שתי מלגות מלאות המיועדות למועמדים ישראלים יוצאי דופן.
 • קורנל – מלגת פארק, לאזרחי ארה"ב, וכן מלגה מלאה שביה"ס משריין בכל שנה לסטודנט ישראלי.
 • וושינגטון-אולין – מלגת בוהם המיועדת ספציפית לבוגרי הטכניון.
 • דרדן מציעים מלגה של 3000$ למועמד ישראלי כל שנה
 • אוקספורד – מלגת רבקה כרמי מיועדת לבוגרי אוניברסיטת בן גוריון למימון מלא לתואר שני של שנה אחת באוקספורד ; מלגת סם צוקרברג מיועדת לבוגרי אוניברסיטת בן גוריון למימון חלקי (עד 25,000 ליש"ט) תואר שני של שנה אחת באוניברסיטת אוקספורד ברוקס ; מלגת פרוסט מיועדת לבוגרי אוניברסיטאות ישראליות למימון לימודי תואר שני במקצועות ההנדסה והמדעים באוקספורד. מלגת רודס מיועדת לבוגרי תואר ראשון בגילאי 18-24 ממספר מדינות (כולל ישראל) למימון מלא של לימודים באוקספורד.
 • HEC Paris – שגרירות צרפת בישראל מציעה שתי מלגות בגובה 24,000 יורו לישראלים ללימודי MBA בביה"ס.
 • IE Business School – ביה"ס סיכם עם ארינגו על תוכנית מלגות יחודית למועמדי החברה, במסגרתה יחולקו מדי שנה עד 3 מלגות למועמדי ארינגו שיתקבלו לתוכניות השונות של IE בשווי כולל של 49000 יורו.

אוניברסיטת מישיגן היא האוניברסיטה המבטיחה ביותר עבור הסטודנטים הישראלים בשל רמת ההשקעה בהם, המתבטאת במתן מספר שיא של מלגות. כמעט כל סטודנט ישראלי שהתקבל זכה לסיוע כלכלי בהיקף של 80%-20% משכר הלימוד.

בבתי-ספר רבים אין צורך להגיש בקשה מיוחדת לקבלת מלגה, כיוון שהערכת הזכאות מתבצעת אוטומטית עבור כל המועמדים. אם תימצא ראוי על פי האפליקיישן, תקבל אוטומטית הודעה על קבלת מלגה מבוססת-כישורים.

בכמה בתי-ספר צריך לציין את הבקשה במסמכי האפליקיישן. באופן כללי, אתר בית-הספר וחוברת המידע הנשלחת מטעמו מכילים מידע מפורט על מלגות, וכדאי לקרוא אותם בעיון. כמו-כן, הסיכויים לקבל מלגה מצטמצמים לקראת סוף תקופת ההרשמה, ולכן אם נושא המלגה חשוב לכם, כדאי בדרך כלל להגיש את האפליקיישן מוקדם ככל האפשר בעונת ההרשמה (חלק מהתוכניות מציינות במפורש מהו הדדליין האחרון לקבלת מלגה). כדי ללמוד עוד על אפשרויות הסיוע הכספי שמציע כל ביה"ס יש להיכנס ללינק financial aid באתר ביה"ס.

ארה"ב

עבור מועמד ה-MBA הישראלי, ההלוואות לצורכי לימודים מתחלקות לשני סוגים עיקריים: הלוואות ממשלתיות (פדרליות) והלוואות פרטיות (אלטרנטיביות). ההלוואות הממשלתיות ניתנות רק לאזרחי ארה"ב, ולכן אינן רלוונטיות לגבי רוב המועמדים הישראלים. ההלוואות הפרטיות, לעומת זאת, מוצעות גם לכל סטודנט ישראלי. על מנת לקבל את הלוואה, הסטודנט בדרך כלל יצטרך למצוא ערב (co-signer) בעל מצב כספי יציב ומספק, שיהיה ערב להחזרת ההלוואה. הערב צריך בדרך כלל להיות אזרח או תושב קבוע של ארה"ב.

אירופה

מספר תוכניות MBA באירופה מציעות סוגים שונים של הלוואות ייחודיות:

INSEAD – למועמדי אינסאד מישראל מומלץ לפנות לוועדה הישראלית על מנת לברר על האפשרויות הקיימות לקבלת הלוואה למימון הלימודים.

London Business School – LBS בשיתוף עם בנק HSBC מציע הלוואה לסטודנטים מכל רחבי העולם, שתכסה את עלות התוכנית וגם את הוצאות המחייה.

IMD – בית-הספר מציע מלגות והלוואות, המנוהלות ע"י וועדת בוגרי התוכנית.

אפשרות נפוצה פחות היא זו בה המעסיק מכסה חלקית את עלויות הלימוד. הדבר מקובל במיוחד בתוכניות MBA למנהלים, או תוכניות MBA מטעם החברה – אז מעמידה החברה מימון מלא או חלקי לעובדים שפונים ללמוד בתוכנית MBA למנהלים, וממשיכים לעבוד במקביל ללימודיהם. מימון החברה עשוי להגביל את מבחר בתי הספר בהם תוכלו ללמוד. כדי לדעת אם החברה בה אתם עובדים תוכל לממן את לימודיכם ואם הדבר מקובל, פנו למנהל משאבי האנוש בחברה וזה יאמר לכם האם החברה מפעילה תכנית מימון מובנית לצורך לימודי MBA.
חוץ מבתי הספר עצמם, ישנם גופים ממלכתיים (שגרירויות, ממשלות), קרנות פרטיות ועמותות שונות שמציעים מלגות משלהם, בהתבסס על קריטריונים משתנים. קריטריונים אלו יכולים להיות למשל חברות בארגונים שונים, לאום, מוצא אתני, הישגים, רקע מקצועי או תחום התמחות. לכן, כדאי למועמדים לנסות לאתר את הקבוצות אליהן הם משתייכים: החברה בה הם עובדים, ארגון גג אליה החברה משתייכת, דת, קבוצת אתלטיקה, בוגרי צבא, חברות במועדונים וכו'. התאחדות הסטודנטים היהודים העולמית, למשל, מחלקת מלגות לסטודנטים יהודים.
יש לברר עם כל ארגון או עמותה את התנאים המדויקים שבהם יש לעמוד לשם קבלת סיוע כספי וכן את הפרטים שיש להציג לשם קבלת הסיוע (טפסים, אישורים וכיו"ב).
לדוגמא, הקונסוליה הבריטית מעניקה את ה- Chevening Scholarship שניתנת בכל שנה למספר ישראלים עבור לימודים בבריטניה. כדי לקבל את המלגה יש להגיש אפליקיישן הכולל בין השאר חיבור ושני ממליצים.

להלן מס' אתרים עם רשימות של מלגות והלוואות שונות המוענקות ע"י גופים חיצוניים:

https://jewishstpaul.org/e-david-fischman-scholarship

http://www.scholarshipportal.com/

http://www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarships/

http://www.fundingusstudy.org/

https://www.cappex.com/

International Education Financial Aid

Fastweb Scholarship search

eStudentLoan Loan Finder

www.globalslc.com

www.internationalstudent.com/loans

http://www.internationalstudentloan.com/

http://www.internationalscholarships.com/

http://www.prodigyfinance.com

https://www.upstart.com/

http://www.edupass.org/finaid/loans.phtml

https://www.prosper.com/

http://www.lendingclub.com/

https://www.sofi.com/

ישנן מלגות המיועדות לנשים בלבד, מתוך שאיפה להגדיל את מספר הסטודנטיות בתוכניות ה-MBA המובילות.

מלגות אלו מוצעות ע"י חלק גדול מהתוכניות המובילות וגם ע"י ארגונים חיצוניים כגון: http://www.fortefoundation.org/site/PageServer?pagename=mba_fellows#.VcD4CrX3PuV

דוגמא נוספת היא מלגת Oxford-Chando שנותנת מימון חלקי לנשים בתוכנית ה-MBA של אוקספורד.

מאחלים לך עתיד שזור במלגות,

צוות ארינגו

Admissions Process Basics

אוניברסיטת ברקלי

חושבים על הרשמה ל - TOP 10 MBA?

ארינגו יכולה לעזור לך להגשים חלום!

האם ארינגו באמת יכולה לשפר את סיכוייך?

התוצאות שלנו מדברות בעד עצמן