קצת על בחינת ה-TOEFL

כללי:

בחינת ה- (TOEFL (Test of English as a Foreign Language היא בחינה שמטרתה להעריך את רמתו של הנבחן באנגלית, על מנת לוודא כי הוא מסוגל להתמודד עם רמת השפה אותה יפגוש במסגרת לימודים לקראת תואר ראשון או תארים מתקדמים הנלמדים באנגלית.

את הבחינה עורך גוף שנקרא (ETS (Educational Testing Service, וניתן לבצע את הבחינה בלמעלה מ-100 מדינות שונות ברחבי העולם.

בארץ הבחינה מתקיימת ב-4 מרכזי בחינה שונים, בערים תל-אביב, רמת-גן וחיפה.

ה-TOEFL הוא מבחן ממוחשב, וכולל את ארבעת היכולות הבסיסיות בשפה – קריאה, האזנה, דיבור וכתיבה.

עלות הבחינה היא 235$. אין מגבלה על כמות הבחינות שמבצעים, אולם בין כל שתי בחינות יש להמתין 12 יום.

חשוב! מדי שנה אנו נתקלים במקרים לא מעטים של ועמדים שמפספסים את מועד ההגשה כיוון שלא הספיקו לגשת לבחינת ה-TOEFL. על כן, אנו ממליצים להירשם לבחינה כחודשיים לפני מועד ההגשה.

מבנה הבחינה:

חלק ראשון – Reading

בחלק זה נתבקש לקרוא 3 או 4 טקסטים, כאשר על כל טקסט יהיו כ-12-14 שאלות. הזמן המוקצב לקריאה ולמענה על השאלות הוא 20 דקות לכל טקסט. לפיכך הזמן הכולל לחלק זה הוא כ-60-80 דקות.

חלק שני – Listening

בחלק זה יהיו שניים או שלושה חלקים, כאשר כל אחד מהחלקים הללו מתחלק ל-3 משימות האזנה. בכל משימה נאזין (באמצעות אזניות שנקבל במקום) לקטע קצר, דיאלוג או הרצאה, ונתבקש לענות על 5 או 6 שאלות. בסה"כ יופיעו 17 שאלות על שלושת הקטעים להם האזנו. הזמן למענה על כל השאלות (ללא ההאזנה לקטעים) הוא 10 דקות. הזמן הכולל לחלק זה הוא כ-60-90 דקות.

* לאחר קטעי ההאזנה נוכל לצאת להפסקה בת 10 דקות.

חלק שלישי – Speaking

בחלק זה יופיעו 6 משימות שונות, בהן נתבקש לדבר (אל מיקרופון המחובר למחשב). בחלק מהמשימות נתבקש להתייחס לקטע שנאזין לו, ובחלק מהמשימות נתייחס לנושא מוכר ויום-יומי. חלק זה אורך כ-20 דקות.

חלק רביעי – Writing

בחלק זה נתבקש לכתוב שני חיבורים. החיבור הראשון מתייחס לקטע שנשמע לפני הכתיבה ולאחריו נשאל שאלה נקודתית הנוגעת לקטע ששמענו. בחיבור השני נתבקש להתייחס לנושא מוכר. חלק זה אורך כ-50 דקות.

ציונים

הציון על כל אחד מארבעת החלקים נע בין 0 ל-30 נקודות. הציון הכולל מורכב מסך כל הציונים, ולפיכך נע בין 0 ל-120 נקודות.

ציון הסף הדרוש לקבלה ל-MBA תלוי כמובן במוסד הלימודים. ברוב המוסדות המובילים יידרש ציון גבוה מ-100, ובחלקם אף גבוה מכך. כך למשל בהרווארד ציון הסף הדרוש הוא 109 ובאינסיאד ציון הסף הוא 105.

.

מידע על בחינת ה-TOEFL
מאת צוות מורי יואל גבע GMAT ו-TOEFL