The Harvard MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

The Harvard Business School MBA – Harvard University

כמה מילים:
תוכנית ה- MBA של הרוורד היא אחת התוכניות המפורסמות, היוקרתיות והפופולריות ביותר בעולם. היא מדורגת באופן קבוע במקומות הראשונים של דירוגי תוכניות ה- MBA. זוהי תוכנית ה-MBA השלישית הכי וותיקה בעולם, והגדולה ביותר בארה"ב, עם כ-1,800 סטודנטים. תחומי החוזק האקדמיים שלה הם ניהול כללי, אסטרטגיה, שיווק וניהול מלכ"רים.
התכונה המרכזית שהרוורד מחפשת אצל המועמדים היא פוטנציאל מנהיגות, כאשר מנהיגות מוגדרת ע"פ הרוורד כיכולת להשפיע, לשכנע וליזום.
הרוורד היו אלה שפיתחו לראשונה את שיטת הקייס, המשמשת כיום להוראה ברוב המכריע של בתי-ספר לעסקים בכל העולם, לעיתים קרובות תוך שימוש בקייסים המקוריים של הרוורד. התוכנית מתגאה באוריינטציה כלל-ניהולית עם דגש יחיד במינו על מנהיגות. כיום יש לתוכנית רשת בוגרים של כ-41,000 איש ברחבי העולם, בעלת עוצמה ויוקרה אגדיים.
בהרוורד ישנה עדיפות למועמדים צעירים יחסית, ובהקשר זה פתח לאחרונה ביה"ס את תוכנית 2+2 המאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון להקדים את הרשמתם לתוכנית ה-MBA ולשריין לעצמם מקום שנתיים מראש, זמן אותו יוכלו לנצל לצבירת נסיון תעסוקתי.
גם מבחינת תהליך הקבלה תכנית ה-MBA של הרוורד פורצת דרך, והחל משנת 2013 נדרשים המועמדים לכתוב חיבור אחד בלבד ללא מגבלת מילים.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: ג'ורג' וו.בוש (הנשיא ה-43 של ארה"ב), רוברט מקנמארה (לשעבר שר ההגנה של ארה"ב ונשיא לשעבר של הבנק העולמי), פריץ הנדרסון (מנכ"ל לשעבר של General Motors), רוברט סלנדר (מנכ"ל Mastercard), דיוויד נלמס (מנכ"ל Discover Financial Services), ג'יימס מקנרני (מנכ"ל Boeing).

למידע נוסף – קרא ראיון עם בוגר התוכנית

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ניהול כללי, (אסטרטגיה, שיווק, ניהול מלכ"רים)

$55,000 ; $150,000 ; $80,000 ; $100,000 ; $90,000 ; $62,000 ; $100,000 ; $100,000 ; $81,000 ; $40,000 ; $36,000 ; $65,000

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2022

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2011

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2014

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2013

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2010

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 1 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 1 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 1 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 1 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 1-2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2018

מקום 1-2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2017

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2019

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2015

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2011

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 2 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 2 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום אסטרטגיית תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 2-3 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2018

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2017

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2013

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 3 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 3-4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 3-5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2019

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2016

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2015

מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2012

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2010

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 4-5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 4-5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2011

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2020

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2014

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2013

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 8 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

Percent of Hires in Each Industry:

 • Financial 33.9%
 • Consulting 26.4%
 • Technology 18.8%

Median Starting Salary per industry:

 • Financial – $175000
 • Consulting – $175000
 • Consumer – $125000
 • Technology – $165000
 • Manufacturing – $150000
 • Health Care – $155000
 • Real Estate – $135000
 • Energy – $150000
 • Nonprofits – $110000
 • Media – $154000
 • Government – $100000
מסמכים נדרשים: קורות חיים, חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון: 3.73

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 740

ציון GRE ממוצע של המתקבלים: 326

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 4.9

ראיון קבלה: בהזמנה בלבד (ראיונות נערכים ע"י חברי ועדת הקבלה ומתקיימים בקמפוס, במספר ערים ברחבי העולם או בסקייפ. החל מ-2012 נדרשים המועמדים להגיש חיבור נוסף עד 24 שעות לאחר הראיון בו יכתבו על חוויותיהם מהראיון ואם יש משהו שברצונם להוסיף).

אחוז המתקבלים: 11%

גיל ממוצע של המתקבלים: 27

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: ספטמבר

מיקום: בוסטון, מסצ'וסטס, ארה"ב

מס' סטודנטים: 938

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 61%

אתר התוכנית: http://www.hbs.edu/mba/

מתמטיקה:

אין דרישה מיוחדת.

GMAT:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפים מקובלים: GRE.

במידה והמועמד נבחן מספר פעמים, עליו לדווח על התוצאה שהוא מעוניין שביה"ס יתחשב בה.

ניתן להגיש את האפליקיישן ללא ציון AWA.

הקוד של HBS במבחן ה-GMAT הוא HRLX892.

הקוד של HBS במבחן ה-GRE הוא 4064.

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן. (IBT)

ציון מינימום מומלץ: IBT – 109.

תחליפי TOEFL מקובלים: IELTS (מינימום מומלץ 7.5), PTE (מינימום מומלץ 75), Duolingo English Test (מינימום מומלץ 145)

פטורים: מועמדים שקיבלו את התואר הראשון שלהם מאוניברסיטה דוברת אנגלית פטורים מהמבחן. למועמדים שקיבלו תואר שני או שלישי מאוניברסיטה דוברת אנגלית מומלץ מאוד להבחן.

הקוד של הרוורד במבחן ה-TOEFL הוא 3444.

TOEFL Required? Yes (IBT)

Minimum score recommended: IBT – 109.

Acceptable TOEFL substitutes: IELTS (recommended minimum 7.5), PTE (recommended minimum 75), Duolingo English Test (recommended minimum 145). A TOEFL, IELTS or Pearson Test of English (PTE) is required if you did not attend an undergraduate institution where the sole language of instruction is English.

If you completed a graduate degree which was taught in English, it is recommended you submit one of these tests, but it is not required.

HBS code for the TOEFL is 3444.

Post-Interview Reflection

Within 24 hours of the interview, candidates are required to submit a written reflection through our online application system. Detailed instructions will be provided to those applicants who are invited to the interview process

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע.

Having a prior MBA degree does not preclude someone from being admitted to this MBA program.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו