The Oxford Said MBA |
תוכניות ה-MBA המובילות באירופה

כמה מילים:
בית הספר Saïd למנהל עסקים הוא אחד מהצעירים באירופה (נוסד ב-1996), ומשתייך לאוניברסיטת אוקספורד. ביה"ס מציע תוכנית MBA של שנה אחת, שנחשבת לאחת המובילות באירופה. מדובר בתוכנית קטנה יחסית שתחומי החוזק העיקריים שלה הם אחריות חברתית של תאגידים ומימון. הגיל הממוצע של הסטודנטים הוא 29, וכ-95% מהם מגיעים מחוץ לבריטניה.
מבחינת תהליך הקבלה, ביה"ס מוכן לשקול את מועמדותם של מועמדים ללא תואר ראשון, במידה ויש להם נסיון תעסוקתי מרשים. ביה"ס מאפשר למועמדים ליצור קשר עם בוגרי התוכנית על מנת להתייעץ ולקבל מידע.

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

אחריות חברתית של תאגידים/אתיקה, (יזמות, ניהול בינ"ל)

£30,000 ; £20,000 ; £20,000 ; £20,000 ; £12,000 ; £20,000 ; £75,000 ; £30,000 ; £100,000 ; £25,000 ; £15,000 ; £50,000 ; £14,000 ; £7,000

מקום 1 בבריטניה בתחום התוכניות החד-שנתיות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2006

מקום 3 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2016

מקום 3 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2008

מקום 3 בעולם בתחום התקדמות הקריירה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2006

מקום 4 באירופה בתחום השכר עפ"י ה-Financial Times, שנת 2006

מקום 4 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2017

מקום 4 בתחום המשכורות באירופה כיום עפ"י ה-Financial Times, שנת 2007

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2012

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי של תוכניות חד-שנתיות עפ"י ה-Forbes, שנת 2009

מקום 5 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 5 באירופה בתחום גיוון הסטודנטים עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2009

מקום 6 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2015

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 6 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 6 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 7 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי של תוכניות חד-שנתיות עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 7 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2014

מקום 7 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 8 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2021

מקום 8 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2018

מקום 8 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 8 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 9 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2022

מקום 9 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 9 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 9 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 10 בדירוג התוכניות האירופאיות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 10 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 10 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 10-11 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 12 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה- BusinessWeek, שנת 2019

מקום 13 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 17 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 21 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 31 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

 • Financial 33.3%
 • Technology 18.3%
 • Consulting 27.8%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $94K
 • Financial – $108K
 • Technology – $100K
 • Health Care – $88K
 • Energy – $110K
 • Media – $61K
 • Manufacturing – $92K
 • Nonprofits – $81K
 • Hospitality – $111K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון: לא ידוע

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 680

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 6

ראיון קבלה: נדרש

אחוז המתקבלים: לא ידוע

גיל ממוצע של המתקבלים: 28

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנה אחת

מועדי פתיחה: אוקטובר

מיקום: אוקספורד, אנגליה

סך סטודנטים: 334

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 36%

אתר התוכנית: http://www.sbs.ox.ac.uk/degrees/mba/Pages/default.aspx

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו