אפריל 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS

אפריל 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-INSEAD

אפריל 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבל ל-HEC Paris

אפריל 2024

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-OXFORD

אפריל 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU

אפריל 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה בסך $40,000

מרץ 2024

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-UCLA עם מלגות בסך כולל של $160,000

מרץ 2024

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל להרוורד

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינדיאנה עם מלגה בסך $100,000

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UNC עם מלגה מלאה

מרץ 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS

מרץ 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו

מרץ 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון עם מלגות מלאות

מרץ 2024

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל

מרץ 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-MIT

מרץ 2024

שמונה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקלוג

מרץ 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל טק

מרץ 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד

מרץ 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לדיוק עם מלגות בסך כולל של $160,000

מרץ 2024

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לדרדן

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד עם מלגת Knight-Henessey

מרץ 2024

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו למישיגן עם מלגות בסך כולל של $200,000

מרץ 2024

 מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU עם מלגה בסך $50,000

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-USC עם מלגה מלאה

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UNC

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'

פברואר 2024

מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-LBS

מרץ 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לטאק

ינואר 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל להרוורד

ינואר 2024

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד

ינואר 2024

מועמד EMBA של ארינגו התקבל למישיגן

ינואר 2024

ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU

ינואר 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו

ינואר 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד

ינואר 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג

ינואר 2024

מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל

דצמבר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לברקלי

דצמבר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד

דצמבר 2023

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-MIT עם מלגות בסך כולל של $90,000

דצמבר 2023

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-MIT עם מלגות בסך כולל של $90,000

דצמבר 2023

ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

דצמבר 2023

ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

דצמבר 2023

 שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS

דצמבר 2023

ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, שניים מהם עם מלגה מלאה

דצמבר 2023

שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו עם מלגות בסך כולל של 200,000$

דצמבר 2023

שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו עם מלגות בסך כולל של 200,000$

דצמבר 2023

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל, אחד מהם עם מלגה בסך $130,000

דצמבר 2023

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל, אחד מהם עם מלגה בסך $130,000

דצמבר 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לסטנפורד

דצמבר 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לסטנפורד

נובמבר 2023

ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-INSEAD

דצמבר 2023

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד

נובמבר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IESE

נובמבר 2023

שישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS

יולי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

יולי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג

יוני 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל

יוני 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד

יוני 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

יוני 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU

יוני 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה בסך $15,000

יוני 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד

יוני 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

יוני 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה בסך $30,000

יוני 2023

מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-LBS

יוני 2023

מועמד EMBA של ארינגו התקבל לשיקגו

מאי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לפוסטר

מאי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

מאי 2023

 שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS

מאי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HEC

מאי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה בסך $140,000

מאי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן

מאי 2023

מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקולומביה

מאי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו עם מלגה בסך $80,000

מאי 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה של $40,000

מאי 2023

מועמד EMBA של ארינגו התקבל לוורטון

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לברקלי

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-MIT

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-MIT

אפריל 2023

 שני מועמדי MiF של ארינגו התקבלו ל-LBS

אפריל 2023

 שני מועמדי MiF של ארינגו התקבלו ל-LBS

אפריל 2023

שלושה מועמדי EMBA של ארינגו התקבלו ל-EMBA GLOBAL

אפריל 2023

שני מועמדי EMBA של ארינגו התקבלו לוורטון

אפריל 2023

מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה של $15,000

אפריל 2023

מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-NYU עם מלגה של $20,000

אפריל 2023

 ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו, אחד מהם עם מלגה של $50,000

אפריל 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, אחד מהם עם מלגה של $100,000

אפריל 2023

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU עם מלגות בסך כולל של $80,000

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-USC עם מלגה של $80,000

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה מלאה

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UCLA עם מלגה של $120,000

אפריל 2023

 שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

אפריל 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לסטנפורד

אפריל 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לדרדן

אפריל 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקלוג

אפריל 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לטאק

אפריל 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו למישיגן

אפריל 2023

 חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד

אפריל 2023

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לברקלי

אפריל 2023

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-MIT

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לפוסטר

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UNC

אפריל 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UNC

מרץ 2023

ארבעה מועמדי MPA של ארינגו התקבלו ל-HKS

מרץ 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה של $50,000

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לוונדרבילט עם מלגה מלאה

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-MIT עם מלגה של $25,000

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $70,000

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן

מרץ 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן

פברואר 2023

ארבעה מועמדי GEMBA של ארינגו התקבלו לפוסטר

פברואר 2023

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל- MIT Sloan Fellows

פברואר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HEC

פברואר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל טק

פברואר 2023

שלושה מועמדי MBA של ארינגו שהתקבלו לשיקגו זכו במלגת קרלטון

פברואר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-RSM עם מלגה של 14000€

פברואר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-UCLA

פברואר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל

ינואר 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-HULT עם מלגות בסך כולל של $45000

ינואר 2023

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד

ינואר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לבוקוני

ינואר 2023

מועמד MBA של ארינגו התקבל לבוקוני

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, אחד מהם עם מלגה מלאה

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, אחד מהם עם מלגה מלאה

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקלוג

דצמבר 2022

ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU, אחד מהם עם מלגה מלאה

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה מלאה

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-USC

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-Kelley, אחד מהם עם מלגה מלאה

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה בסך 40,000$

דצמבר 2022

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-UCLA עם מלגות מלאות

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-UNC, אחד מהם עם מלגה מלאה

דצמבר 2022

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-MIT

דצמבר 2022

שני מועמדי MSx של ארינגו התקבלו לסטנפורד

דצמבר 2022

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד

דצמבר 2022

ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לטאק עם מלגות בסך כולל של $80,000

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו למישיגן עם מלגות בסך כולל של $140,000

דצמבר 2022

 מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $60,000

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה של $50,000

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS עם מלגה של 30,000 ליש"ט

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IESE עם מלגה של 20,000 יורו

דצמבר 2022

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו עם מלגה של $120,000

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לג'ורג'טאון

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן

דצמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג

דצמבר 2022

 מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לפוסטר

דצמבר 2022

שישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל עם מלגות בסך כולל של $100,000

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU

דצמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU

נובמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל עם מלגה בסך $40,000

נובמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-HEC

נובמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה

נובמבר 2022

מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקיימברידג'

נובמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל טק עם מלגות בסך כולל של $20,000

נובמבר 2022

שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS

נובמבר 2022

מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לפוסטר

נובמבר 2022

חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU עם מלגות בסך כולל של $320,000

נובמבר 2022

 שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

נובמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל

נובמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד

נובמבר 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד

נובמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU

נובמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU

אוקטובר 2022

מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לפוסטר

אוקטובר 2022

מועמד GEMBA של ארינגו התקבל לפוסטר

אוקטובר 2022

שני מועמדי EMBA של ארינגו התקבלו לתוכנית EMBA GLOBAL

אוקטובר 2022

שני מועמדי EMBA של ארינגו התקבלו לתוכנית EMBA GLOBAL

אוקטובר 2022

מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-NYU עם מלגה של $20,000

אוקטובר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדרדן

ספטמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה

ספטמבר 2022

מועמד EMBA של ארינגו התקבל לקלוג

ספטמבר 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

אוגוסט 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-INSEAD

אוגוסט 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה

יולי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן עם מלגה בסך $20,000

יולי 2022

 מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE עם מלגה בסך €25,000

יולי 2022

 מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE עם מלגה בסך €25,000

יוני 2022

 מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-INSEAD

יוני 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $74,000

יוני 2022

 מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS

יוני 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE

יוני 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-HEC

יוני 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IMD

יוני 2022

מועמד GEMBA של ארינגו התקבל ל-INSEAD

יוני 2022

מועמד GEMBA של ארינגו התקבל ל-INSEAD

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לבוקוני

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE עם מלגה של 30,000 יורו

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאוקספורד עם מלגה של 20,000 ליש"ט

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE עם מלגה של 30,000 יורו

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE עם מלגה של 30,000 יורו

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה עם מלגה של $80,000

מאי 2022

מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-UCLA

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לוורטון

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לטפר עם מלגה בסך $70,000

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE

מאי 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-ESADE

מאי 2022

חמישה מועמדי MBA של ארינגו שהתקבלו השנה לשיקגו זכו במלגת קרלטון בגובה 204,000 דולר כל אחד!!

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-IE עם מלגה של 22,000 יורו

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לבוקוני

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS

אפריל 2022

מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-NYU

אפריל 2022

מועמד EMBA של ארינגו התקבל ל-NYU

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $50,000

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה של $50,000

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה של $50,000

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל עם מלגה של $50,000

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו עם מלגה של $40,000

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לשיקגו עם מלגה של $40,000

אפריל 2022

מועמד MS של ארינגו התקבל לסטנפורד

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקורנל

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לטאק עם מלגה של $50,000

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-LBS עם מלגה של 20,000 ליש"ט

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקולומביה

אפריל 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל, אחד מהם עם מלגה של $50,000

אפריל 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-MIT

מרץ 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד

מרץ 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לסטנפורד

מרץ 2022

שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו

מרץ 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לייל

מרץ 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לקלוג

מרץ 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל ל-NYU

מרץ 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל לאינסאד

מרץ 2022

שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לוורטון, אחד מהם עם מלגה של $130,000

מרץ 2022

מועמד MBA של ארינגו התקבל למישיגן עם מלגה של $150,000