לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון בהרוורד.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב-IESE.