NYU STERN פותחים שתי תוכניות MBA חדשות – תוכנית Tech MBA ותוכנית Fashion & Luxury MBA

שתי התוכניות החדשות הן בעלות התמחות בתעשיה ספציפית. מדובר בתוכניות full-time של שנה המתחילות בחודש מאי.

תוכנית ה-Tech MBA מיועדת לסטודנטים עם תשוקה לטכנולוגיה ונותנת להם כלים עסקיים לקריירה בתחום. תוכנית הלימודים כוללת קורסים מתחום מנהל העסקים כגון כלכלה, שיווק ואסטרטגיה, וכן קורסים מתחום הטכנולוגיה כגון הנדסת תוכנה, ניהול מוצר טכנולוגי והתמודדות עם מידע. בנוסף יצטרכו הסטודנטים לבצע פרויקט בו ילוו חברות מהתחום ויסייעו להן להתמודד עם בעיות עסקיות אמיתיות. הסטודנטים גם יקחו חלק בשני 'מסעות' – אחד לניו יורק והשני בעמק הסיליקון – במהלכם ישלבו את תוכנית הלימודים עם ביקור בחברות מהתחום.

תוכנית ה- Fashion & Luxury MBA מיועדת לסטודנטים המעוניינים לפתח קריירה בתחום האופנה ונותנת להם כלים עסקיים לעיסוק בתחום. תוכנית הלימודים כוללת קורסים מתחום מנהל העסקים כגון כלכלה, שיווק ואסטרטגיה, וכן קורסים מתחום האופנה כגון התנהגות צרכנים, תמחור ואסטרטגיה קמעונאית. בנוסף יצטרכו הסטודנטים לבצע פרויקט בו ילוו חברות מהתחום ויסייעו להן להתמודד עם בעיות עסקיות אמיתיות. הסטודנטים גם יקחו חלק בשני 'מסעות' – אחד לניו יורק והשני באירופה – במהלכם ישלבו את תוכנית הלימודים עם ביקור בחברות מהתחום.

מבחינת תהליך הקבלה, בינתיים פורסמו שני תאריכי הרשמה לתוכניות שמתחילות במאי 2018 – 15.9.17 ו- 15.11.17. כרגע כל תוכנית אמורה לכלול כ-30 סטודנטים, עלות הלימודים בתוכניות מוערכת ב-96,000$.