לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב-UCLA.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב-Tepper.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב-Yale.