לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון בהרוורד.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון בקלוג.
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון באוקספורד.