לקוח ארינגו נוסף התקבל ל-LBS.

לקוח ארינגו נוסף התקבל ל-IESE.

לקוח ארינגו נוסף התקבל ל-INSEAD.