לקוח ארינגו התקבל ל-Tepper עם מלגה של 20,000 דולר

לקוח ארינגו התקבל ל-IE

לקוח ארינגו התקבל ל-HEC