לקוח ארינגו קיבל מלגה מלאה ב-USC!
לקוח ארינגו קיבל מלגה של 20,000 דולר ב-Duke! 

מחזיקים אצבעות!!

תשעה מתוך עשרה לקוחות ארינגו שהגישו מועמדות ל-Duke בסיבוב השני זומנו לראיון, מהם שניים עם ציון GMAT של 660!

לקוח ארינגו זומן לראיון ב-Yale

ארבעה לקוחות ארינגו זומנו לראיון ב-LBS

לקוח ארינגו זומן לראיון ב-ESADE

לקוח ארינגו זומן לראיון ב-Cornell Tech