MIT פרסמו בבלוג של ועדת הקבלה מידע לגבי ראיונות הקבלה למועמדי הסיבוב הראשון. הזימונים לראיונות יישלחו בחמישה תאריכים: 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 2.11. עד ה-2.11 כל המועמדים יקבלו זימון לראיון או החלטה סופית.

ביה"ס צפוי לשלוח זימון לראיון לכ- 20-25 אחוזים ממועמדי הסיבוב הראשון. הראיונות יתקיימו בקמפוס ובכ-15 ערים ברחבי העולם, כאשר המיקום עצמו לא משפיע על החלטת ועדת הקבלה, אולם מי שיבחר להתראיין בקמפוס יוכל ליהנות מפעילויות שמציע ביה"ס, כגון ביקור בשיעור וארוחת צהריים עם סטודנטים.

ביה"ס מציין שאין חשיבות לסדר שליחת הזימונים לראיון, וכי מי שיוזמן לראיון יקבל מדריך שיסייע לו להתכונן לראיון ההתנהגותי שמקיים ביה"ס. הראיונות מתקיימים במתכונת של שיחה ולא מיועדים להלחיץ אלא לאפשר למראיין להכיר טוב יותר את המועמד מבחינה אישית. כל הראיונות מתקיימים ע"י חברי ועדת הקבלה ולא ע"י בוגרים או סטודנטים.