הודעה חשובה של ה-GMAC:

החל מתאריך 11.7 ניתן יהיה לבחור את סדר הפרקים בבחינה:

  1. הסדר הרגיל: AWA- IR-כמותי-מילולי
  2. מילולי-כמותי-IR-ובסוף AWA
  3. כמותי-מילולי-IR-ובסוף  AWA

לפי יניב איסקוביץ' מיואל גבע GMAT, אופציות 2-3 עדיפות מסיבות ברורות, שכן החלק המילולי והכמותי מרכיבים את הציון הסופי בבחינה, ובשני החלקים האחרים יש לעבור סף מינימלי מסוים אך הם לא משתקללים בציון הסופי.

השינוי עשוי להיות משמעותי לאלו שמתעייפים מנטאלית משני החלקים הראשונים של הבחינה ומהחלק הכמותי עד שהם מגיעים לחלק המילולי שהוא, עבור רוב התלמידים, המתיש ביותר. כעת יוכלו מועמדים להתחיל מהחלק המילולי, לעבור לחלק הכמותי, ואז לסיים את שני החלקים האחרים.

למרות שמחקרים שנערכו ע"י בנושא הראו כי השינוי לא מרחיק לכת בממוצע הציונים ואינו מהווה סטיה סטטיסטית, שינוי זה עדיין עשוי לעזור ללא מעט נבחנים ומועמדי MBA.