כתבה שפורסמה באתר Poets & Quants בדקה את אחוזי הקבלה בקרב re-applicants בתוכניות המובילות, וזאת לאחר שהרוורד פרסמו כי 10% (94 מתוך 937) מהמתקבלים לתוכנית ה-MBA של הרוורד השנה היו re-applicants, כלומר כבר הגישו מועמדות בעבר ונדחו. זו הפעם הראשונה שהרוורד מפרסמים נתון כזה, למרות שהם עדיין לא מפרסמים מהו אחוז ה-re-applicants בקרב כלל המועמדים או מהם אחוזי הקבלה בקרב re-applicants.
רוב התוכניות המובילות לא מדווחות על נתונים כאלה, אך ידוע שבדרך כלל אחוזי הקבלה של re-applicants נמוכים יותר מאשר של מועמדים רגילים, כאשר רק בקולומביה באופן חריג בשנת 2013-2014 היה אחוז הקבלה של re-applicants גבוה יותר משל מועמדים רגילים (21% לעומת 18%), כאשר 8% מכלל המועמדים היו Re-Applicants. ב-Yale עמד אחוז הקבלה בקרב Re-Applicants בשנת 2013-2014 על 22% לעומת אחוז קבלה כולל של 24%, כאשר Re-Applicants היוו 6% מכלל המועמדים. במישיגן באותה שנה עמד אחוז הקבלה של Re-Applicants על 32% לעומת אחוז קבלה כללי של 35%, כאשר ב-UCLA היה פער קטן יותר – 17% לעומת 18%.