כתבה שפורסמה באתר Poets & Quants מדווחת על שינויים שמכניסים וורטון בראיונות הקבוצתיים (team-based discussion). השנה מבקשים בוורטון מהמרואיינים לחשוב על עצמם כסטודנטים בביה"ס ולהציע רעיונות לועידה שעורך אחד ממועדוני הסטודנטים בביה"ס:

“The diversity of interests and backgrounds of the Wharton MBA community is reflected in the variety of programs that we support. The African American MBA Association, Private Equity and Venture Capital Club, Wharton Women in Business, Entrepreneurship Club, and the Veteran’s Club are five of the more than one hundred student-run clubs here at Wharton. Each year, many of these clubs run conferences, providing unique and exclusive opportunities for students to engage with business and thought leaders around the world. For the purpose of this discussion, picture yourself as a core member of a student-run club’s Conference Committee. Feel free to consider yourself part of an existing club or one that has not yet been created. In this role, you and your team must create and deliver a one-day, high-impact conference on the topic of your choice keeping in mind that the event’s aim is to provide a forum for students, faculty, alumni, thought leaders, and executives to explore and challenge ideas related to the topic at hand. Please take a moment to learn more about the current Wharton MBA student-led clubs and conferences. Please come prepared to share your thoughts with the group in one minute or less before moving into the team discussion. You should plan to spend no more than one hour in preparation for this part of the process.”

ביה"ס הודיע כי הראיונות הקבוצתיים יכללו 4-5 משתתפים ויימשכו בערך 35 דקות, אחריהם יתקיימו ראיונות אישיים באורך של 10 דקות עם נציג ועדת קבלה של וורטון. התשובות הסופיות למועמדי הסיבוב הראשון יישלחו ב-17 בדצמבר.
וורטון מתארים את הראיון הקבוצתי כהזדמנות לתקשר עם מועמדים אחרים ולקבל טעימה מחוויית הלימודים בתוכנית ה-MBA, ומעריכים את התפקוד של המועמדים במסגרתו לפי יכולתם לעבוד ביחד ולהגיע לתוצאה משותפת.
וורטון מזמנים לראיון בערך 40% מכלל המועמדים, ומקבלים לתוכנית בערך 50% מכלל המרואיינים.