CABM היא תעודת הכשרה מקצועית בתחום הניהול. כדי לקבל אותה יש לעבור מבחן הבודק את כישורי המועמד בתחום שונים של ניהול, כגון ניהול כללי ובינ"ל, מנהיגות, אסטרטגיה, שיווק, חשבונאות ומימון. המבחן מתקיים במרכזי הבחינות של פירסון ברחבי העולם.
התעודה מקנה שליטה ביסודות הניהול ומאפשרת למועמדים להפיק את המקסימום מתואר ה-MBA.
מדוע כדאי למועמד MBA להשיג את התעודה?
בעוד מבחן ה- GMAT בודק יכולת אינטלקטואלית בלבד, מבחן ה- CABM משלים את התמונה ובוחן את הכישורים בהם יצטרך המועמד להשתמש בלימודי ה- MBA, ומאפשר לבתי הספר להכיר בכישורי הניהול של המועמד ולראות שהוא מחוייב לקריירה בתחום הניהול.
האם התעודה יכולה לסייע למועמדים להתקבל ללימודי MBA?
Harvard, Chicago, Wharton ו-Kellogg מכירות בתעודת ה- CABM כפרט נוסף בפרופיל של המועמד, והיא הופכת לחלק מהרקורד האקדמי שלו. בתי ספר נוספים צפויים להכיר בתעודה בחודשים הקרובים. מועמד שמצליח במבחן ומשיג את התעודה יכול לבקש שהיא תישלח לכל בית ספר או מעסיק.
לפרטים נוספים: http://www.apbm.org/cabm/aringo

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)
עדכוני Top MBA בפייסבוק