NYU Stern היה אחד מבתי הספר למנהל עסקים שנפגעו הכי קשה מהמשבר הכלכלי, בעיקר עקב זיקתו לוול סטריט והקשר ההדוק שלו לתחום המימון ובנקאות ההשקעות.
ע"פ כתבה שפורסמה בביזנסויק, הדקאן החדש פיטר הנרי מנסה לשנות את אופי ביה"ס ואת תוכנית הלימודים, כדי להכשיר את הסטודנטים למגוון רחב יותר של עבודות בסיום התואר.
התלות של ביה"ס בתחום המימון מתבטאת בכך שב-2007 44% מהסטודנטים נכנסו למגזר בנקאות ההשקעות. ב-2008 ירד האחוז ל- 37% וב-2009 ל- 32%. 18% מהסטודנטים שסיימו במחזור 2009 נותרו מובטלים כשלושה חודשים לאחר סיום התואר, לעומת 8% בלבד בשנת 2008. מדובר באחת העליות החדות ביותר בשיעורי האבטלה בקרב בוגרים בין בתי הספר למנהל עסקים.
הסיבות הללו גורמות לביה"ס לנסות ולשנות את פרופיל הכיתה ואת תוכנית הלימודים, וכן להביא חברות מגייסות מתחומים שונים ומגוונים.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)
עדכוני Top MBA בפייסבוק