מישיגן-רוס פרסמו שאלות חיבורים מעודכנות ודדליינס לתוכנית ה-MBA שמתחילה ב-2016:

Full-Time MBA Essay Questions
1. What are you most proud of and why? How does it shape who you are today? (400 words)
2. What is your desired career path and why? (400 words)

דדליינס:
סיבוב 1 – 5.10.2015
סיבוב 2 – 4.1.2016
סיבוב 3 – 21.3.2016
לשאלות חיבורים נוספות ודדליינס לתוכניות נוספות שמתחילות ב-2016: