הרוורד פרסמו את נושא החיבור ותאריכי ההרשמה לתוכנית ה-MBA שמתחילה ב-2017:

נושא החיבור:

As we review your application, what more would you like us to know as we consider your candidacy for the Harvard Business School MBA Program?

תאריכי ההרשמה:

סיבוב 1 – 7.9.2016

סיבוב 2 – 4.1.17

סיבוב 3 – 3.4.17