US News פרסמו אתמול את דירוג תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב. בפעם השלישית בחמש השנים האחרונות, Harvard ו- Stanford חולקות ביחד את צמרת הדירוג. בהשוואה לשנה שעברה לא השתנתה רשימת בתי הספר שמאיישים את הטופ-15, למעט כמה חילופי מיקום פנימיים בין התוכניות המובילות.
לצורך בניית הדירוג נערך סקר בקרב 441 תוכניות ונבדקו מספר פרמטרים שלכל אחד ניתן משקל שונה בשקלול הכללי, כאשר כל תוכנית קיבלה ציון סופי בין 0-100. בין הפרמטרים שנלקחו בחשבון היו הערכות איכות של דקאני התוכניות, הערכות של החברות המגייסות, נתוני השמה של הבוגרים, משכורת התחלתית של הבוגרים, שיעורי תעסוקה, סלקטיביות בקבלה לתוכנית, ציוני GMAT וציוני תואר ראשון של הסטודנטים בתוכנית.

יתר התוכניות בצמרת הדירוג:
3. Wharton
4-6. MIT, Kellogg, Chicago
7. Berkeley
8. Columbia
9. Tuck
10. Yale
11. NYU Stern
12. Duke
13-14. Michigan, Darden
15. UCLA

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)