The Duke Fuqua MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

The Fuqua School of Business MBA – Duke University

כמה מילים:
ביה"ס פיוקואה, שנוסד ב-1970, משתייך לאוניברסיטת דיוק היוקרתית. מדובר בתוכנית בינונית עם 800 סטודנטים, ותוכנית הדגל שלה היא MBA בניהול מערכות בריאות. בנוסף לדגש זה על מערכות רפואיות, התוכנית מצטיינת גם בשיווק, מימון וניהול כללי.
עם זאת, ביה"ס אינו מציע התמחויות פורמליות מלבד ניהול מערכות בריאות, אלא מאפשר גמישות בבניית השנה השנייה של הלימודים ממגוון רחב ביותר של קורסי בחירה בנושאים שונים.
הסטודנטים מעורבים מאוד בהתנהלות בית-הספר, והם אחראים על פעילויות ואירועים רבים המתרחשים בקמפוס. מאפיין נוסף של אוכלוסיית הסטודנטים הוא גיל מבוגר יחסית, ואחוז גבוה של סטודנטים זרים (בעיקר מאסיה). ביה"ס שם דגש רב על עבודת צוות ומנהיגות, וכן על כישורים כמותיים.
דיוק ממוקמת בעיירה קטנה בשם דארהאם בקרוליינה הצפונית, ועובדה זו תורמת ליצירת קהילת הסטודנטים המגובשת של פיוקואה – דבר שאינו נפוץ בבתי-ספר הממוקמים בערים גדולות יותר.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: ג'ון אליסון (יו"ר BB&T), תומס פינק (מנכ"ל Babson Capital Management), פרנק רידיק (מנכ"ל לשעבר של Formica Corporation), טימות'י קוק (מנכ"ל Apple).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ראיון עם חברת ועדת הקבלה של תוכנית ה-MBA

שיווק, (ניהול מלכ"רים)

$60,000, $30,000, $80,000, $70,000, $40,000 ; $100,000 ; $80,000 ; $30,000 ; $30,000 ; $70,000 ; $63,000 ; $50,000 ; $140,000 ; $50,000 ; $40,000 ; $30,000 ; $35,000 ; $35,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $10,000 ; $32,000 ; $20,000 ; $30,000 ; $29,000 ; $36,500 ; $35,000 ; $26,500 ; $16,000 ; $20,000 ; $28,000 ; $22,000 ; $5,000 ; $15,000 ; $21,000 ; $21,000 ; $21,000 ; $24,000 ; $18,600 ; $18,000 ; $18,000 ; $18,000 ; $18,000

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 2 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 3 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 4 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2022

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 6-7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 6-8 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 6-8 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6-7 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 7 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י Forbes, שנת 2013

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 9 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 10-9 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 10 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 10 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 10 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 10 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 10 בארה"ב בתחום ה-Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 11 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2019

מקום 11 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 11-12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 13 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 14 בארה"ב בדירוג הכללי של פורבס, שנת 2019

מקום 15 בארה"ב בדירוג הכללי של Businessweek, שנת 2021

מקום 19 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

 • Consulting 35.8%
 • Technology 23.1%
 • Financial 15.7%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $175K
 • Financial – $175K
 • Technology – $141K
 • Consumer – $120K
 • Health Care – $130K
 • Manufacturing – $125K
 • Energy – $140K
 • Retail – $135K
 • Transportation – $113K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.46

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 720

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 6.1

ראיון קבלה: ע"פ בקשה / בהזמנה בלבד (ראה למטה)

אחוז המתקבלים: 25%

גיל ממוצע של המתקבלים: 29

טווח גילאים של המתקבלים: 24-31

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: אוגוסט

מיקום: דורהם, צפון קרוליינה, ארה"ב

מס' סטודנטים: 385

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 74%

אתר התוכנית: https://www.fuqua.duke.edu/programs/daytime-mba

ביה"ס מציע גם תוכנית MBA מואצת של שנה אחת לבוגרי תואר MIM

מתמטיקה:

אין דרישה מיוחדת

GMAT:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפים מקובלים: GRE, Executive Assessment

יש לדווח רק על הציון הגבוה ביותר. במידה וביה"ס מקבל מספר ציונים של המועמד, הוא יתחשב בציון עליו דיווח המועמד באפליקיישן.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא Q13-N5-32

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 5156

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? לא.

TOEFL Required? no.

ביה"ס ישקול את מועמדותם של מועמדים בעלי תואר MBA.

However, if an applicant has already obtained an MBA, we closely evaluate the transcript(s) for courses identical to those in our core curriculum.

ישנן 2 אופציות לקיום ראיון: ראיונות פתוחים וראיונות ע"פ הזמנה.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו