The Northwestern Kellogg MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

The Kellogg School of Management MBA – Northwestern University

כמה מילים:
ביה"ס קלוג שנוסד ב-1908 שייך לאוניברסיטת נורת'ווסטרן. מדובר בתוכנית בגודל בינוני בה לומדים כ-1200 סטודנטים. תחומי החוזק העיקריים של התוכנית הם שיווק, ניהול כללי וניהול מערכות בריאות. בנוסף מזוהה ביה"ס במיוחד עם תחום היעוץ (המגייסים הבולטים של בוגריו הם חברות יעוץ). ביה"ס מציע תוכניות MBA של שנה ושנתיים, וכן תוכנית MMM בתחומי ניהול ויצור ותוכנית MBAi בתחום הטכנולוגיה.
ביה"ס קלוג ידוע בדגש המושם על עבודת צוות ושיתוף פעולה, אך גם בטיפוח מנהיגים. בהקשר הזה, מומלץ להראות באפליקיישן נסיון בהובלת צוותים להצלחה. דבר נוסף שביה"ס מחפש אצל המועמדים הוא נסיון תעסוקתי איכותי. אחד המאפיינים היחודיים של תהליך הקבלה לקלוג הוא הדרישה מכל מועמד לעבור ראיון.
הסטודנטים בקלוג ממלאים תפקיד מרכזי בתחומים רבים, כולל סיוע לועדת הקבלה בראיונות של מועמדים. לביה"ס רשת בוגרים גדולה (מעל 50,000 בוגרים), שלוקחים חלק בראיונות הקבלה לתוכנית.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: פיטר פטרסון (מייסד ויו"ר Blackstone Group), מייקל גרוס (מייסד ויו"ר Apollo Investment Corp), ג'יימס אלן ואדווין בוז (מייסדי חברת היעוץ Booz Allen Hamilton), ארתור אנדרסן (נשיא לשעבר של אוניברסיטת נורת'ווסטרן).

למידע נוסף – קראו ראיון שקיימנו עם מנהלת ועדת הקבלה של תוכנית ה-MBA של קלוג (2017)

למידע נוסף – קראו ראיון עם בוגר קלוג (2015)

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

שיווק, (ניהול כללי)

$160,000 ; $20,000 ; $70,000 ; $100,000 ; $150,000 ; $40,000 ; $90,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $150,000 ; $120,000 ; $20,000 ; $40,000 ; $120,000 ; $70,000 ; $20,000 ; $80,000 ; $70,000 ; $70,000 ; $25,000 ; $110,000 ; $100,000 ; $100,000 ; $70,000 ; $70,000 ; $60,000 ; $22,000 ; $8,000

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2017

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 1 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2018

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 2 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2019

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 3 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 3 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 4 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 4 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 4-5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 4-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 4-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 5 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 5 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 5-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 5-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 6 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 6-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 6-7 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2011

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 7 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 7 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 7 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 10-9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 10 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 10 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 10 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 10 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 10 בארה"ב בתחום הנדל"ן עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

Percent of Hires in Each Industry:

 • Consulting 39.5%
 • Technology 20.7%
 • Financial 15.6%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $175K
 • Financial – $170K
 • Technology – $146K
 • Consumer – $123K
 • Health Care – $130K
 • Real estate – 133K
 • Manufacturing – $122K
 • Energy – $125K
 • Retail – $135K
 • Nonprofits – $122K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים, שאלות וידאו

ממוצע ציוני תואר ראשון: 3.7

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 731

ממוצע GRE של המתקבלים: 163 כמותי, 163 מילולי

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5

ראיון קבלה: חובה (ראה למטה)

אחוז המתקבלים: 22%

גיל ממוצע של המתקבלים: 28

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.
אם אתה מתכנן להגיש הבקשות בעוד שנתיים ומטה, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום).

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים (יש גם תוכנית של שנה)

מועדי פתיחה: תחילת ספטמבר

מיקום: אוונסטון, אילינוי, ארה"ב

מס' סטודנטים: 529

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 61%

אתר התוכנית: http://kellogg.northwestern.edu

מתמטיקה:

אין דרישה מיוחדת.

שאלות וידאו:

לאחר הגשת האפליקיישן יקבל המועמד אימייל עם הנחיות כיצד לענות על מספר שאלות וידאו, אותן יצטרך להשלים תוך שבוע. לאחר הצגת השאלה יקבל המועמד 20 שניות לחשוב על תשובה ואז יצטרך להקליט את תשובתו באורך של לא יותר מדקה. לפני השאלות האמיתיות יקבל המועמד כמה שאלות נסיון כדי להתאמן, אך עבור השאלות האמיתיות מקבל המועמד נסיון אחד בלבד לכל שאלה.

GMAT:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפים מקובלים: GRE

במידה והמועמד נבחן יותר מפעם אחת, ביה"ס יתחשב בציון הגבוה ביותר, אך מומלץ לדווח על כל הציונים.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא 6WZ-3J-89

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 7921

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפי TOEFL מקובלים: IELTS, Duolingo

פטורים: מועמדים שאינם אזרחי ארה"ב או תושבי קבע בארה"ב יכולים לקבל פטור מהמבחן במידה וקיבלו תואר ממוסד שנמצא בארה"ב, או ממוסד בו אנגלית היתה שפת ההוראה היחידה.

TOEFL Required? Yes.

Minimum score required: No minimum score defined.

Acceptable TOEFL substitutes: IELTS, Duolingo

All candidates who are not U.S. citizens or U.S. permanent residents must send a valid TOEFL iBT or IELTS score to Kellogg. The score results from both tests are valid for two years. A score from either TOEFL iBT or IELTS will fill this requirement.

 • To prevent processing delays, we strongly recommend that your upload your official score reports (if available) to the application

Exemptions may be granted if one of the following criteria is met:

 • The applicant completed an undergraduate or graduate degree at a college or university in the United States
 • The applicant completed an undergraduate or graduate degree at a college or university where English was the ONLY language of instruction

If you qualify for this exemption, you must provide the exact URL or documentation from your institution that states English was the only language of instruction. If you graduated from an Indian institution that does not explicitly state this, please provide the URL for the homepage of the school’s website.

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע.

Previously earned degrees, even MBA’s, do not disqualify you from applying to Kellogg.

ביה"ס דורש שכל המועמדים יבקשו לקבוע תאריך לראיון. הראיונות מתבססים על קורות החיים של המועמד וזהו החלק היחיד באפליקיישן אותו קורא המראיין לפני הראיון. כל הראיונות מתקיימים באנגלית.
במקרה של ראיון מחוץ לקמפוס, יש להגיש את בקשת הראיון עד כשבועיים לפני הדדליין. ראיונות מחוץ לקמפוס מתבצעים ע"י חברי ועדת הקבלה או בוגרי ביה"ס. במידה והמועמד מקבל ראיון מחוץ לקמפוס, ישלח אליו אימייל עם פרטי המראיין, ועליו ליצור עימו קשר ולתאם ראיון. בגלל עומס בבקשות לראיונות מחוץ לקמפוס, חלק מהמבקשים יקבלו פטור מהראיון, והדבר לא יפגע במועמדותם. במקרה כזה יכול להיות שביה"ס יתאם עם המועמד ראיון טלפוני.
במקרה של ראיון בקמפוס, יש לעבור את הראיון עד כחודשיים אחרי הדדליין. ראיונות בקמפוס מתבצעים ע"י חברי ועדת הקבלה או סטודנטים, ונמשכים בין 30-45 דקות .

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו