The Berkeley Haas MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

The Haas MBA – University of California at Berkeley

כמה מילים:

ביה"ס Haas נוסד ב-1898, ויש לו קשרים חזקים עם עמק הסיליקון. תחומי החוזק העיקריים שלו הם ניהול בסביבה טכנולוגית, אחריות חברתית של תאגידים ויזמות.

אחד הדגשים בתוכנית הלימודים של ביה"ס הוא נושא האתיקה ואחריות חברתית, אך גם היבטים של יצירתיות וחדשנות (כפי שמוכיחה הסיסמא של ביה"ס: "Leading Through Innovation"). אלו גם תחומים שחשוב מאוד להראות באפליקיישן. דגשים נוספים של התוכנית הם יכולות כמותיות/מתמטיות וכישורי למידה תוך התנסות.

מדובר בתוכנית קטנה יחסית של כ-250 סטודנטים, מה שנותן אוירה אינטימית, נינוחה ושיתופית. חשוב לציין כי 3 תוכניות ה-MBA של ביה"ס הן תוכניות STEM, מה שמאפשר לסטודנטים זרים שלמדו בהן לעבוד בארה"ב 3 שנים לאחר סיום התואר.

לביה"ס רשת בוגרים המונה כ- 32,000 חברים. בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: ברברה דסור (נשיאת Bank of America), ארון סארין (מנכ"ל לשעבר של Vodafone) ופול אוטליני (מנכ"ל Intel).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ראיון של ארינגו עם סטודנט בברקלי

ניהול בסביבה טכנולוגית, (יזמות, אחריות חברתית של תאגידים)

$60,000 ; $50,000 ; $100,000 ; $123,000 ; $123,000 ; $15,000 ; $40,000 ; $80,000 ; $40,000 ; $30,000 ; $40,000 ; $45,000 ; $6,000 ; $10,000

מקום 2 בעולם בתחום ה- CSR/Ethics עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 2 בארה"ב בתחום הנדל"ן עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 2 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 2 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 2 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 2 בעולם בתחום ה-FinTech עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 2-3 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2013

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2010

מקום 3 בארה"ב בתחום הנדל"ן עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בתחום הנדל"ן עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 3 בעולם בתחום ה- CSR/Ethics עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 3 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 3-4 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 4 בעולם בתחום ה- CSR/Ethics עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 5 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2015

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2012

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2011

מקום 6 בארה"ב בתחום ה-Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 6 בעולם בתחום ה-IT עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 6 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 6 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 6 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 6 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 6 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 6-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2019

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2017

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2016

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2014

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 7 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 7 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 7-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 7-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 7-8 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בארה"ב בתחום ה-Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 8 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 8 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 8 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 8 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 8 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 8-9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 10 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 10 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 10 בארה"ב בתחום ה-Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 10 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 12 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2022

מקום 14 בעולם בדירוג הכללי של ה-Financial Times, שנת 2022

מקום 14 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

  • Technology 32.9%
  • Consulting 28.2%
  • Financial 13.7%

Median Starting Salary per industry:

  • Consulting – $175K
  • Financial – $140K
  • Technology – $151K
  • Consumer – $140K
  • Health Care – $153K
  • Energy – $146K
  • Real Estate – $140K

מסמכים נדרשים: קו"ח, חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליונות ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.64

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 733

ממוצע GRE של המתקבלים: 163 כמותי, 161 מילולי

ציון TOEFL ממוצע של המתקבלים: 109

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5.8

ראיון קבלה: בהזמנה בלבד (הראיונות מתבצעים ע"י סטודנטים בקמפוס או ע"י בוגרים ברחבי העולם).

אחוז המתקבלים: לא ידוע

גיל ממוצע של המתקבלים: 28

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: סוף אוגוסט

מיקום: ברקלי, קליפורניה, ארה"ב (קרוב לסן פרנסיסקו)

מס' סטודנטים: 244

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 66%

אתר התוכנית: http://mba.haas.berkeley.edu/

מתמטיקה:

כל מועמד נדרש להשלים לפחות קורס אחד במתמטיקה (calculus) או סטטיסטיקה ברמת קולג'.

The Admissions Committee looks carefully at quantitative proficiency when making its admissions decisions. Haas faculty who teach quantitative courses will assume you have mastered the basic material, therefore all applicants should have completed, at a minimum, a college-level mathematics or statistics course.

GMAT:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: אין (חשוב לדעת שביה"ס שם דגש על החלק הכמותי במבחן כאינדיקציה ליכולות מתמטיות).

תחליפים מקובלים: GRE (ישנה עדיפות ל-GMAT)

באפליקיישן נדרש המועמד לדווח על שני הציונים הגבוהים ביותר שלו. אם המועמד נבחן שוב לאחר שהגיש את האפליקיישן והשיג ציון גבוה יותר, הוא יכול להודיע לוועדת הקבלה שברצונו לדחות את הערכת האפליקיישן שלו לסיבוב הבא כדי שיתחשבו בציון הגבוה המעודכן (אולם עליו לעשות זאת עד שבוע לפני תאריך ההחלטה של הסיבוב בו הגיש).

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא N2VPT47

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 0574

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: PBT – 570 או CBT – 230 או iBT – 90.

תחליפי TOEFL מקובלים: IELTS (ציון מינימלי נדרש: 7). ישנה עדיפות ל-TOEFL .

פטורים: מועמדים שקיבלו את התארים שלהם במדינות בהן אנגלית אינה השפה הרשמית נדרשים להיבחן באחד משני המבחנים. מועמדים שהשלימו שנת לימודים אקדמית מלאה בציון B ומעלה באוניברסיטה בארה"ב פטורים מדרישה זו.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-TOEFL הוא (02) 4833

TOEFL Required? Yes.

Minimum score required: PBT – 570 or CBT – 230 or iBT – 90.

Acceptable TOEFL substitutes: IELTS (minimum score: 7). The TOEFL is preferred.

The UC Berkeley Graduate Division requires that all applicants who received their degrees from countries in which the official language is not English submit a TOEFL or IELTS test score.
To satisfy the English Language Proficiency Requirement applicants must fulfill one of the following:

1. Received a degree from a recognized institution in a country where the official language is English.
However, regardless of the language of instruction, degrees from the following countries or regions do not meet this requirement: Bangladesh, Burma, Europe (non-U.K.), India, Japan, Korea, Latin America, Middle East, Nepal, North Africa, Pakistan, People's Republic of China, Southeast Asia, Taiwan.
US citizens who received their undergraduate degrees in these countries or regions also do not meet this requirement.

2. Completed at least one year of full-time coursework with a grade of B or better at a university located in the U.S., U.K., Australia, English-speaking Canada or Singapore.
However, the following courses do not fulfill this requirement:
– Courses in English as a Second Language.
– Courses conducted in a language other than English.
– Courses that will be completed after you apply.
– Courses of a nonacademic nature.

בעלי MBA או תואר מקביל אינם רשאים להגיש מועמדות:

University policy prohibits awarding of duplicate degrees. If you have an MBA or comparable degree from an institute of higher education, your application will be ineligible for consideration.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו