The Stanford MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

The Stanford Graduate School of Business MBA – Stanford University

כמה מילים:
בית הספר למנהל עסקים של סטנפורד נוסד ב-1925, ותוכנית ה- MBA שלו היא בין הפופולריות בארה"ב ובעולם בכלל. יש לה מקום קבוע בפסגות כל דירוגי תוכניות ה- MBA והיא נהנית מתדמית מצוינת בכל העולם, במיוחד כשמדובר במסלול הדגל שלה – ניהול כללי. התוכנית מציעה גם התמחויות אחרות (ניהול בינלאומי וניהול ציבורי). תחומי חוזק נוספים הם יזמות, ניהול מלכ"רים וניהול בסביבה טכנולוגית. ביה"ס שם דגש מיוחד על ההשפעה של חינוך עסקי על החברה.
זוהי התוכנית הסלקטיבית ביותר בעולם, המקבלת פחות מ-10% מתוך בערך 4,700 מועמדים בשנה. התוכנית היא בינונית בגודלה, עם כ-400 סטודנטים בכל מחזור.
רשת הבוגרים של ביה"ס מונה כ-17,000 איש בלבד, אבל היא ידועה כעוצמתית יחסית לגודלה. הקירבה הגיאוגרפית לעמק הסיליקון תורמת ליחסים המעולים ולשיתוף הפעולה החזק בין ביה"ס לקהילת ההיי-טק המובילה בעולם.
סטנפורד מתגאה בשיתוף מאוד משמעותי של הסטודנטים בדרכי ההתנהלות של ביה"ס, ומדגיש את האווירה הנינוחה והיצירתית השוררת בו, בין השאר בזכות מדיניות אי-חשיפת ציונים. ביה"ס פתוח גם לאנשים ללא רקע עסקי עם נסיון תעסוקתי מצומצם.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: רוברט סקוט (לשעבר נשיא Morgan Stanley), קן פאוול (מנכ"ל General Mills), הווארד ליץ' (שגריר ארה"ב בצרפת), רוברט פישר (יו"ר Gap, Inc), ג'ים קולב (חבר קונגרס).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

יזמות, (ניהול כללי, ניהול בסביבה טכנולוגית, ניהול מלכ"רים)

$270,000 ; $113,000 ; $160,000; $133,000; $67,000; $60,000; $30,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $30,000 ; $20,000 ; $20,000

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2013

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 1 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 1 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 1 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 1 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 1 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 1 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 1 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 1 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 1 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 1 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 1 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 1 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 1-3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 1-2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 1-2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 1-2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 1-2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 1-2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2011

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 2 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 2 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 2 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 2 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 2-3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 2-3 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 3 בעולם בתחום ה-FinTech עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 3 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 4 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 4 בארה"ב בתחום יצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום יצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 4-5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 4-5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 4-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2018

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2017

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2016

מקום 5 בארה"ב בתחום יצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בתחום יצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בתחום יצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בתחום יצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בתחום יצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 5 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 5 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 6 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 6 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 6 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 6 בארה"ב בתחום Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 6-7 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2010

מקום 7 בעולם בתחום ה-IT עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 7 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 7-8 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2022

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2019

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2012

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2011

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 8 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 8 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 9 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2014

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2013

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 9 בארה"ב בתחום הניהול הבינ"ל עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 9 בארה"ב בתחום ניהול מערכות מידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

התעשיות המובילות בהן משתלבים בוגרי התוכנית:

 • פיננסים – 33.2%
 • טכנולוגיה – 29.7%
 • יעוץ – 15.1%

שכר התחלתי ממוצע של הבוגרים לפי תעשיה:

 • פיננסים – $200000
 • יעוץ – $190000
 • מוצרי צריכה – $165000
 • טכנולוגיה – $164000
 • נדל"ן – $145000
 • אנרגיה – $200000
 • ניהול מערכות בריאות – $195000
 • תקשורת – $155000

מסמכים נדרשים: קו"ח, חיבורי הרשמה, המלצות, היסטוריה אישית ותעסוקתית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון: 3.77

טווח ציוני GMAT של מתקבלים: 600-790

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 738

ציון GRE ממוצע של המתקבלים: 164 מילולי, 164 כמותי

ציון TOEFL ממוצע של המתקבלים: 113

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5

ראיון קבלה: בהזמנה בלבד (בדרך כלל מתבצע הראיון ע"י בוגר התוכנית בקרבת מקום מגוריו של המועמד)

אחוז המתקבלים: 7%

גיל ממוצע של המתקבלים: לא ידוע

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: סוף ספטמבר

מיקום: סטנפורד, קליפורניה, ארה"ב (קרוב לפאלו אלטו ובאיזור סן פרנסיסקו)

מס' סטודנטים: 431

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 70%

אתר התוכנית: http://www.gsb.stanford.edu/programs/mba/

מתמטיקה:

אין דרישה מיוחדת.

GMAT:

האם נדרש: כן.

תחליפים מקובלים: GRE

ציון מינימום נדרש: אין.

במידה והמועמד נבחן מספר פעמים, עליו לדווח באפליקיישן רק על הציון שהוא מעוניין שביה"ס יתחשב בו.

במידה וציון ה-AWA לא זמין בעת הגשת האפליקיישן ניתן להגיש בלעדיו.

הקוד של סטנפורד במבחן ה-GMAT הוא L9R-KW-09

הקוד של סטנפורד במבחן ה-GRE הוא 4704

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: iBT – 100 או PBT – 600

תחליפי TOEFL מקובלים: IELTS (ציון מינימום נדרש: 7.0), PTE (ציון מינימום נדרש: 68).

פטורים: מועמדים בעלי תואר ראשון או שני שנלמד כולו באנגלית פטורים מן המבחן. אין פטורים על בסיס אזרחות או נסיון תעסוקתי.

הקוד של סטנפורד במבחן ה-TOEFL הוא 4704

TOEFL Required? Yes.

Minimum score required: iBT 100 or PBT 600

We accept the IELTS (minimum score: 7.0) or PTE (minimum score: 68) as an alternative.
If your college or university taught some classes in a language other than English, you must take the TOEFL, IELTS, or PTE. This applies even if your specific program was taught in English. If you have an undergraduate or graduate degree from a college or university that provided instruction entirely in English, then you are exempt from taking the TOEFL, IELTS, or PTE. Your citizenship and/or work experience do not exempt you from taking the TOEFL, IELTS, or PTE. If you are uncertain whether an English-language test is required, you may wish to take it as it might strengthen your candidacy.

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע.

Even if you already have an MBA, you are welcome to apply. You should first review our course offerings to see how repetitive our program would be. Should you decide to apply, it is best to include a compelling reason as to why you wish to earn a second MBA from the Stanford GSB. In no way does already having an MBA put you at a disadvantage in the evaluation process. Please note that courses taken from another institution are not transferrable.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו