The Virginia Darden MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

The Darden School of Business MBA – University of Virginia

כמה מילים:
ביה"ס דרדן של אוניברסיטת וירג'יניה נוסד ב-1954. תחומי החוזק של תוכנית ה-MBA הם ניהול כללי, יזמות ואתיקה של תאגידים. מיקומו של ביה"ס והאוירה השוררת בו יוצרים קהילה הדוקה של סטודנטים, הנהנים גם מעלויות מחיה נמוכות יחסית ומסגל הוראה מובחר.
שיטת הלימוד העיקרית בתוכנית היא שיטת ה- case study, והשיעורים מתקיימים לעיתים קרובות במתכונת של דיון כיתתי דינמי, כאשר חלק ניכר מציוני הסטודנטים נקבע על סמך השתתפותם בדיון. לכן מחפש ביה"ס סטודנטים עם כישורים בין-אישיים בולטים, הנהנים מעבודת צוות ומגלים מעורבות בנעשה בביה"ס.
מאפיינים נוספים של התוכנית הם דגש על אתיקה עסקית ועל הקוד האתי של ביה"ס, וכן אחוז נמוך יחסית של נשים (נתון אותו מנסה ביה"ס לשנות ע"י הענקת מלגות לנשים).
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: ג'ון בריאן (מנכ"ל לשעבר של Sara Lee), ג'ורג' דיויד (מנכ"ל United Technologies Corporation), ג'ון שייפר (מנכ"ל Dunkin' Donuts) וביל הוקינס (מנכ"ל Medtronic Inc).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ניהול כללי, (אתיקה של תאגידים)

$80,000 ; $140,000 ; $63,000 ; $3000 ; $126,000 ; $3000 ; $10,000 ; $120,000 ; $63,000 ; $50,000 ; $34,000

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2015

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2016

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2014

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2012

מקום 3 בעולם בתחום אחריות חברתית/אתיקה של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 3 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2013

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2011

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 4 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 5 בעולם בתחום אחריות חברתית של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 5 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2011

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2018

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2017

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 11 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 11 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 11 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 13 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 13 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2019

מקום 14 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2022

מקום 14 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 20 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

 • Consulting 43.5%
 • Technology 13.8%
 • Financial 25.4%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $175K
 • Financial – $175K
 • Technology – $139K
 • Consumer – $118K
 • Health Care – $128K
 • Manufacturing – $125K
 • Real estate – 145K
 • Energy – $113K
 • Retail – $140K
 • Nonprofits – $79K
 • Transportation – $140K

מסמכים נדרשים: קו"ח, חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.51

ציון GRE ממוצע של המתקבלים: 321

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 716

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5.9

ראיון קבלה: לפי הזמנה בלבד

אחוז המתקבלים: 26%

גיל ממוצע של המתקבלים: 27

טווח הגילאים של המתקבלים: 26-29

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: אוגוסט

מיקום: שרלוטסויל, וירג'יניה, ארה"ב

מס' סטודנטים: 352

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 69%

אתר התוכנית: https://www.darden.virginia.edu/mba

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו