The Dartmouth Tuck MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

כמה מילים:
טאק, שנוסד ב-1900, היה ביה"ס הראשון בארה"ב שהעניק תואר שני במנהל עסקים. זוהי אחת מתוכניות ה-MBA הקטנות יותר, עם כ-500 סטודנטים סך הכל, שתחומי החוזק העיקריים שלה הם ניהול כללי ואסטרטגיה. ביה"ס ממוקם באזור מבודד למדי, מה שנותן תחושה קהילתית חזקה וקשרים קרובים יחסית בין המרצים לסטודנטים. מכאן הדגש הרב המושם בתוכנית על עבודת צוות, כאשר חלק גדול מהקורסים ומהפרויקטים מתבצעים בקבוצות לימוד.
התוכנית נחשבת למתאימה במיוחד לאנשים שאוהבים קהילה, מגורים בקמפוס, ריחוק מהערים הגדולות ו-outdoor activities.
ביה"ס אהוד מאוד על המעסיקים בארה"ב, ובסקרי המעסיקים (הנערכים ע"י Wall Street Journal) טאק הופיע באופן תדיר במקום הראשון של תוכניות ה-MBA האמריקאיות.
מבחינת תהליך הקבלה, טאק מתאפיין באפשרות שהוא נותן לכל המועמדים לבוא להתראיין בקמפוס ביוזמתם, וכן באופציה להירשם ב- early action ללא התחייבות.
לטאק יש רשת בוגרים קטנה יחסית, שמתאפיינת באחוז הגבוה ביותר בעולם של תרומות לביה"ס.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: קוין מקגראת' (מנכ"ל Digital Angel), כריסטופר סינקלייר (לשעבר מנכ"ל PepsiCo), פיטר דולאן (לשעבר מנכ"ל Bristol-Myers Squibb).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ניהול כללי, (אסטרטגיה)

$80,000 ; $80,000 ; $60,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $50,000 ; $40,000 ; $60,000 ; $60,000 ; $60,000 ; $60,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $15,000 ; $30,000 ; $20,000 ; $5,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $10,000

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2011

מקום 1 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2007

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 2 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2014

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2013

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2012

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2010

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2015

מקום 3 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 3 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 3 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 3 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2007

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 5 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2013

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2011

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 6 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6-7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 7 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 7 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 7 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 7 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 7-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 7-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2017

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 8 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 8 בעולם בתחום אחריות חברתית/אתיקה של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 8 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 8-9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 8-9 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 9 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 9 בעולם בתחום אחריות חברתית/אתיקה של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 10 בארה"ב בתחום ניהול מלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 10 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 10 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 10-11 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 11 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2022

מקום 11 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 12 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2019

מקום 12 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2018

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 12-14 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 18 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

תעשיות מובילות בהן השתלבו בוגרי התוכנית:

  • יעוץ – 46.7%
  • פיננסים – 19.9%
  • טכנולוגיה – 10.6%

שכר התחלתי ממוצע של הבוגרים לפי תעשיה:

  • פיננסים – $175000
  • יעוץ – $175000
  • מוצרי צריכה – $120000
  • טכנולוגיה – $140000
  • יצור – $135000
  • ניהול מערכות בריאות – $130000

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון: 3.49

ל-80% מהמתקבלים היה ציון GMAT שבין 630 ל-800

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 726

ממוצע GRE של המתקבלים: 161 מילולי, 161 כמותי

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5.2

ראיון קבלה: מומלץ (ראה בתחתית העמוד)

אחוז המתקבלים: 22%

גיל ממוצע של המתקבלים: 28

טווח הגילאים של המתקבלים: 24-35

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: ספטמבר

מיקום: הנובר, ניו המפשיר, ארה"ב

מס' סטודנטים: 297

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: לא ידוע

אתר התוכנית: http://www.tuck.dartmouth.edu/

מתמטיקה:

אין דרישה מיוחדת.

GMAT:

האם נדרש? כן. בשנים האחרונות מאפשר טאק למועמדים לבקש פטור מהגשת ציון GMAT/GRE

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפים מקובלים: GRE

מועמד שנבחן כמה פעמים צריך לדווח רק על שני הציונים הגבוהים ביותר שלו.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא Z04-NH-64

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 4887

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפי TOEFL מקובלים: PTE Academic , IELTS, Duolingo English test

מועמד שנבחן מספר פעמים צריך לדווח רק על שני הציונים הגבוהים ביותר שלו.

פטורים: מועמדים שלאחרונה גרו במשך לפחות שלוש שנים במדינה דוברת אנגלית, או שקיבלו תואר ממוסד מחוץ לארה"ב בו שפת ההוראה היא אנגלית.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-TOEFL הוא 3351

TOEFL Required? Yes.

Minimum score required: No minimum score defined.

Acceptable TOEFL substitutes: PTE Academic, IELTS, Duolingo

You qualify for a waiver if you have recently lived for at least three years in an English-speaking country or if you received an undergraduate or graduate degree from an institution where instruction is in English. You do not need to seek our approval or submit documentation to prove your eligibility for this waiver.

בעלי MBA אינם רשאים להגיש מועמדות. בעלי תואר שני שאינו MBA ממדינה אחרת רשאים להגיש מועמדות, אך עליהם להסביר בחיבור האופציונלי מדוע הם צריכים תואר MBA בנוסף לתואר השני בו הם מחזיקים.

Tuck will not accept applications from individuals who have already earned an MBA. If you hold a similar graduate degree, but not an MBA, from another country, we will consider your application; however, you must provide us with an additional essay explaining why you need an MBA in addition to your current degree. We consider the Post Graduate Diploma In Management (PGDM) from Indian universities to be the equivalent of an MBA and typically do not admit applicants who already hold such a degree.

We do not typically admit applicants who already hold an MBA or an equivalent degree. If you believe you have something to gain that is unique to the Tuck MBA, and have something you can bring to your classmates as well and still wish to apply, you can use the optional essay to explain your decision to pursue a second MBA at Tuck.

ראיון קבלה אינו נדרש כחלק מתהליך הקבלה, אך ביה"ס ממליץ לכל המועמדים לערוך ביקור מקדים בקמפוס שבהנובר, ובמהלכו לערוך ראיון (אותו יש לקבוע מראש, כמובן). ניתן לקבוע ראיון דרך אתר האינטרנט של ביה"ס, ויש לקיימו לפני הגשת האפליקיישן (כלומר עד הדדליין של אותו סיבוב). ראיונות שהוזמנו על ידי המועמד נערכים בקמפוס בלבד. במידה והמועמד לא הספיק להתראיין לפני הגשת האפליקיישן, ביה"ס עשוי לזמנו לראיון לאחר קריאת האפליקיישן שלו (רק חלק מהמועמדים יוזמנו לראיון). במקרה כזה הראיון יכול להתבצע גם מחוץ לקמפוס או בטלפון. הראיונות מתבצעים ע"י חברי ועדת הקבלה, בוגרים או סטודנטים שנה ב'.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו