The MIT Sloan MBA | תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

The MIT Sloan School of Management MBA – Massachusetts Institute of Technology

כמה מילים:
בית-הספר למנהל עסקים סלואן שייך לאחת האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בעולם – Massachusetts Institute of Technology, ובמידה רבה שואב את יוקרתו שלו ממותג-העל הזה.
מדובר בתוכנית בגודל בינוני, עם כ-800 סטודנטים, שתחום החוזק העיקרי שלה הוא יזמות. תחומי חוזק נוספים הם ניהול בסביבה טכנולוגית, מימון, ניהול יצור ולוגיסטיקה.
באופן טבעי, סלואן מקושר מאוד לשאר MIT, ולעיתים קרובות מתפתח שיתוף-פעולה פורה בין אנשי העסקים של סלואן לאנשי הטכנולוגיה של MIT. רוב המועמדים של סלואן באים מתחום ההיי-טק (ופחות מרקע עסקי), אולם ביה"ס מנסה לדלל את כמות המהנדסים באוכלוסיית בית-הספר, ולקבל אנשים בעלי רקע מגוון יותר.
מאפיין נוסף של ביה"ס הוא תרבות גלובלית מגוונת ואחוז גבוה של סטודנטים בינ"ל, והוא ידוע בתור מוסד ששם דגש רב על כישורים כמותיים ואנליטיים, הן בתהליך ההרשמה והן בזמן הלימודים.
מבחינת תהליך הקבלה, הייחוד של סלואן הוא בכך שביה"ס לא דורש מנבדקים ששפת אמם אינה אנגלית להיבחן במבחן ה- TOEFL, אלא מסתפק בחלק המילולי של ה-GMAT.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: בנימין נתניהו (ראש ממשלת ישראל), קופי ענאן (לשעבר מזכ"ל האו"ם), ויליאם פורד (לשעבר מנכ"ל Ford Motor Company), ג'ון תומפסון (מנכ"ל Symantec), גרהרד שולמייר (לשעבר מנכ"ל Siemens AG), ג'ון ריד (לשעבר מנכ"ל Citigroup).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ראיון עם מנהלת הקבלה של MIT

ראיון עם בוגר MIT

שיחה של יועצי ארינגו עם רוד גרסיה

ניהול בסביבה טכנולוגית/מערכות מידע, (יזמות, יצור/תפעול, ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה)

$50,000, $50,000, $40,000, $40,000, $15,000 ; $25,000 ; $110,000 ; $20,000 ; $25,000 ; $25,000 ; $20,000 ; $85,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $169,000 ; $100,000 ; $30,000 ; $70,000 ; $5,000

מקום 1 בארה"ב בתחום Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בתחום Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בתחום Business Analytics עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בעולם בתחום ה-IT עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 1 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 1 בעולם בתחום ה-FinTech עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 1 בעולם בתחום התעשיה/יצור/לוגיסטיקה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 2 בארה"ב בתחום מערכות המידע עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 2 בעולם בתחום התעשיה/יצור/לוגיסטיקה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 2 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 2 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 2 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 2 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 2 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2011

מקום 3 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2010

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 3 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 3 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2020

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2015

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2014

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2011

מקום 3 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2010

מקום 3 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 3 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 3 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 3 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 3-4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2017

מקום 3-4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2016

מקום 3-5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 4 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2013

מקום 4 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 4 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 4 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה- US News & World Report, שנת 2012

מקום 4-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2017

מקום 4-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2012

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2020

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2015

מקום 5 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2014

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 5 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 5 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 5-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2021

מקום 5-6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י US News & World Report, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 6 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 6 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 6 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 6 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 6 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist, שנת 2012

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 7-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 9 בעולם בתחום ה- e-Business עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 9 בעולם בתחום הכלכלה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 9-10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 9-10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-Forbes, שנת 2011

מקום 11 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

 • Consulting 31.1%
 • Technology 22.5%
 • Financial 22.5%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $175K
 • Financial – $170K
 • Technology – $150K
 • Consumer – $141K
 • Health Care – $145K
 • Manufacturing – $141K
 • Energy – 150K
 • Real estate – 150K
 • Retail – $123K
 • Media – $135K
 • Nonprofits – $133K

מסמכים נדרשים: קו"ח, חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.61

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 729

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5

ראיון קבלה: נדרש (בהזמנה בלבד, ראיונות מתבצעים ע"י חברי ועדת הקבלה בקמפוס או במקומות שונים בעולם או בטלפון/skype)

אחוז המתקבלים: 13%

גיל ממוצע של המתקבלים: 28

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: תחילת ספטמבר

מיקום: קמברידג', מסצ'וסטס, ארה"ב

מס' סטודנטים: 409

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 71%

אתר התוכנית: http://mitsloan.mit.edu/mba

מתמטיקה:

ביה"ס עשוי לבקש ממתקבלים מסוימים לעבור קורס אקדמי במיקרו כלכלה, חדו"א או חשבונאות פיננסית.

Organizational Chart:

כל מועמד מתבקש להעלות לאפליקיישן שלו תרשים ארגוני של החברה בה הוא עובד, ולציין בצורה ברורה את מיקומו בהיררכיה ולמי הוא מדווח.

Video Statement:

כל מועמד מבקש להעלות לאפליקיישן סרטון וידאו קצר של עד דקה בו הוא מציג את עצמו לחבריו העתידיים לכיתה.

GMAT:

האם נדרש? כן, אבל בשנים האחרונות מאפשר ביה"ס למועמדים להגיש אפליקיישן גם ללא ציון GMAT/GRE.

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפים מקובלים: GRE.

במידה והמועמד נבחן מספר פעמים, ביה"ס יתחשב בציון הגבוה ביותר (זה שדווח ע"י המועמד באפליקיישן).

במידה וציון ה-AWA לא זמין בעת הגשת האפליקיישן ניתן להגיש בלעדיו.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא X5X-QS-41

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 3791

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? לא. (ביה"ס משתמש בחלק המילולי של ה-GMAT/GRE ובראיון הקבלה כדי להעריך את שליטת המועמד באנגלית)

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפי TOEFL מקובלים: IELTS

פטורים: המבחן איננו נדרש.

TOEFL Required? No.

Minimum score required: No minimum score defined.

Acceptable TOEFL substitutes: IELTS

Exemptions: The test is not required.

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע.

Candidates with previous advanced degrees are eligible to apply. These candidates should, however, detail the reasons for their pursuit of an MBA degree in the application. We consider those with an advanced degree as other applicants. Advanced degrees are additional evidence toward academic success, but are not considered instead of undergraduate transcripts.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו