The Michigan Ross MBA |
תוכניות ה-MBA המובילות בארה"ב

כמה מילים:
בית הספר רוס שנוסד ב-1924 משתייך לאוניברסיטת מישיגן. הוא אחד מבתי הספר למנהל עסקים המובילים בעולם, וידוע כיעד מועדף בקרב אנשים שמחפשים לעשות שינוי כיוון בקריירה שלהם ולהיכנס לעסקים. הודות לקרבתו ללב תעשיית הרכב האמריקאית – דטרויט, לבית-הספר יחסי עבודה מצויינים עם תעשייה זו, במיוחד עם חברות כמו Ford, Daimler-Chrysler ו-General Motors. תחומי החוזק של ביה"ס הם אסטרטגיה, ניהול כללי, שיווק וחשבונאות.
מדובר תוכנית בגודל בינוני, עם כ-900 סטודנטים, שהגיל הממוצע הוא קצת גבוה מהממוצע בבתי-ספר לעסקים בארה"ב, ועומד על 29 שנים.
ביה"ס רוס משקיע הרבה בפיתוח כישורי עבודת הצוות אצל הסטודנטים שלו, ומושך מעסיקים שמחפשים אחר סטודנטים איכותיים בעלי כישורים כלליים מפותחים ופוטנציאל רב. ביה"ס ידוע בשיטת הלימודים היחודית שלו (action-based) שמדגישה את הקשר בין תיאוריה לפרקטיקה. במסגרת אחד הפרויקטים עובדים הסטודנטים בצוותים על פתרון בעיות אמיתיות של חברות אמיתיות.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: מארק קנדי (חבר לשעבר בקונגרס האמריקאי),דיוויד בונט (מייסד ומנכ"ל GeoCities), רוג'ר סמית (מנכ"ל לשעבר של General Motors), סטיבן סנגר (מנכ"ל General Mills).

למידע נוסף – קראו ראיון עם בוגר התוכנית (2017)

למידע נוסף – קראו ראיון עם בוגר התוכנית (2015)

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

אסטרטגיה, (ניהול כללי)

$80,000, $80,000, $80,000, $40,000 ; $130,000 ; $80,000 ; $40,000 ; $150,000 ; $12,000 ; $40,000 ; $80,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $10,000 ; $128,000 ; $128,000 ; $20,000 ; $67,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $30,000 ; $30,000 ; $20,000 ; $30,000 ; $60,000 ; $40,000 ; $10,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $10,000 ; $40,000 ; $40,000 ; $41,000 ; $40,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $20,000 ; $12,000

מקום 2 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2013

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 3 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 3 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 3 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 3 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2014

מקום 3 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2012

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול פרויקטים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 3 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 4 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה- Financial Times, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 4 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2016

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 4 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 4 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 4 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 4-5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 5 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 5 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 5 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 5 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 5 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 5 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 5 בעולם בתחום ה-CSR עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 6 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 5-6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 5-7 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 6-7 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 6-7 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 6-8 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 6 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול הייצור/תפעול עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 6 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 6 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 6 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 6 בארה"ב בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2012

מקום 6 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 6 בעולם בתחום המשפט עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 7 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2018

מקום 7 בעולם בתחום corporate social responsibility עפ"י ה- Financial Times, שנת 2021

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 7 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 7 בארה"ב בתחום החשבונאות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 7 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 7 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 7 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 7-8 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 7-8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה- Financial Times, שנת 2021

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול בינלאומי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 8 בארה"ב בתחום היזמות עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2014

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 8 בארה"ב בתחום ניהול המלכ"רים עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 8 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2013

מקום 8 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 8 בעולם בתחום השיווק עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 8 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2010

מקום 9 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2019

מקום 9 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 9 בעולם בתחום התעשיה/יצור/לוגיסטיקה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2016

מקום 9 בארה"ב בתחום השיווק עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2011

מקום 9 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 9 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 10-9 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2015

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי של האקונומיסט, שנת 2022

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י Forbes, שנת 2019

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י Forbes, שנת 2013

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 10 בארה"ב בתחום המימון עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2018

מקום 10 בארה"ב בתחום ניהול שרשרת אספקה/לוגיסטיקה עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 10 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2022

מקום 10-11 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2019

מקום 11 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2017

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2020

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י Forbes, שנת 2017

מקום 12 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 13 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-US News & World Report, שנת 2021

מקום 13 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 15 בארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 24 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

 • Consulting 42.2%
 • Technology 17.3%
 • Financial 15%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $175K
 • Financial – $175K
 • Technology – $136K
 • Consumer – $120K
 • Health Care – $140K
 • Manufacturing – $125K
 • Energy – 125K
 • Retail – $128K
 • Transportation – $106K

מסמכים נדרשים: קו"ח, חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון של המתקבלים: 3.43

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 719

ממוצע GRE של המתקבלים: 162 כמותי, 160 מילולי

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5.8

ראיון קבלה: בהזמנה בלבד, בקמפוס או עם בוגרים ברחבי העולם. בנוסף לראיון הקבלה ממליץ ביה"ס למועמדים להשתתף בתרגיל קבוצתי שמתקיים בקמפוס.

אחוז המתקבלים: 35%

גיל ממוצע של המתקבלים: 28

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנתיים

מועדי פתיחה: ספטמבר

מיקום: אן ארבור, מישיגן, ארה"ב

מס' סטודנטים: 379

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 61%

אתר התוכנית: http://www.bus.umich.edu/

מתמטיקה:

אין דרישה מיוחדת.

GMAT:

האם נדרש? כן, אבל ביה"ס מאפשר למועמדים להגיש אפליקיישן גם ללא ציון GMAT/GRE

ציון מינימום נדרש: לא מוגדר ציון מינימום.

תחליפים מקובלים: GRE, MCAT, LSAT, PCAT, DAT.

במידה ומועמד נבחן מספר פעמים, ביה"ס יתחשב בציון הכולל הגבוה ביותר.

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן (iBT).

ציון מינימום מומלץ: 100 – iBT

תחליפי TOEFL מקובלים: PTE (מינימום מומלץ: 70) או IELTS (מינימום מומלץ: 7)

פטורים: מועמדים שעשו תואר ראשון במוסד שבו שפת ההוראה הבלעדית היא אנגלית פטורים מהמבחן.

הקוד של ביה"ס למבחן ה-TOEFL הוא 1839.

TOEFL Required? Yes (iBT).

Minimum score recommended: iBT – 100, IELTS – 7, PTE – 70

Acceptable TOEFL substitutes: IELTS, PTE

We strongly recommend a TOEFL score of 100 or higher on the internet-based test (iBT). Michigan Ross' TOEFL score reporting code is 1839. Ross will accept the PTE or IELTS as an alternative to the TOEFL, and we strongly recommend a PTE score of 70 or higher, or IELTS exam score of 7 or higher.

If you have completed an undergraduate degree from an accredited institution where the sole language of instruction was English, you are exempt from the English proficiency requirement.

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע:

We do accept applications from individuals who have an MBA. However, you must explain through your application why you feel you need another MBA degree.

Ready to get started?

Prepare your best application for the Michigan Ross MBA program

For more information

Will you get in?

Try our admission chances calculator