שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) INSEAD).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) MIT).

לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) Wharton).
שני לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) Berkeley).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- MBA) UCLA).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- Kellogg וב- MBA) Darden).