The INSEAD MBA |
תוכניות ה-MBA המובילות באירופה

כמה מילים:
אינסיאד, שאינו משתייך לאוניברסיטה כלשהי, הוא כנראה בית-הספר לעסקים המפורסם והיוקרתי ביותר מחוץ לארה"ב. באירופה אינסיאד נהנה מתדמית מצוינת, שקצת מאבדת מכוחה בארה"ב.
ביה"ס מציע תוכנית MBA של שנה אחת, שמועדי הפתיחה שלה הם ינואר וספטמבר (תוכניות הלימודים זהות בשני המועדים).
לביה"ס שני קמפוסים בפונטנבלו (צרפת) ובסינגפור. שניהם שווי-ערך מבחינת בית-הספר, ולא ניתן להגיש מועמדות לקמפוס ספציפי בלבד (למרות שניתן לציין עדיפות). ביה"ס אף מתכנן להתרחב ולפתוח קמפוס חדש.
אינסיאד נהנה מבינלאומיות רבה בקרב הסטודנטים שלו, וזוהי התכונה הראשונה שהוא מחפש אצל מועמדים. זה בא לידי ביטוי גם בכך שעל-מנת לסיים את הלימודים בהצלחה, הסטודנט חייב להפגין ידע סביר בשתי שפות כלשהן, בנוסף לאנגלית. מאפיין נוסף של הלימודים בביה"ס הוא אוירה חברותית ונינוחה בין הסטודנטים. ביה"ס ידוע גם בהעדפה לסטודנטיות.
תחומי החוזק של אינסיאד הם ניהול בינ"ל, ניהול כללי, יזמות ואסטרטגיה. מדובר בתוכנית בגודל בינוני עם כ-900 סטודנטים בסך הכל (המפוזרים בין שני קמפוסים ושני מחזורים בכל קמפוס), אך למרות זאת יש לביה"ס רשת בוגרים גדולה ברחבי העולם, וגם בישראל.
יחסית לתוכניות אחרות, אינסיאד מייחס חשיבות רבה יותר לגילם של המועמדים, ונציגי בית-הספר אמרו שמועמדים מעל גיל 32 יצטרכו להתאמץ יותר מאשר מועמדים צעירים יותר. תהליך הקבלה מתאפיין ברוב המקרים בשני ראיונות קבלה.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: אדם גולדשטיין (נשיא ומנכ"ל Royal Caribbean International), קוין ריאן (מנכ"ל DoubleClick), יוסוף קאלה (סגן נשיא אינדונזיה), רפי מאור (נשיא ומנכ"ל ECI Telecom).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ניהול בין לאומי, (יזמות)

€20,000 ; €20,000 ; €15,000 ; €20,000 ; €15,000 ; €15,000 ; €12,000 ; €10,000 ; €20,000 ; €14,000 ; €10,000 ; €13,000 ; €18,000 ; €7000 ; €10,000 ; $10,640 ; €5,000

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 1 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 1 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 1 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2016

מקום 1 בדירוג התוכניות של שנה אחת מחוץ לארה"ב עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2020

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2019

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2018

מקום 2 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 2 בדירוג התוכניות של שנה אחת מחוץ לארה"ב עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 2 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 2 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 2 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 2 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 2 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2016

מקום 2 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2014

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2022

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2018

מקום 3 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2021

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2013

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 4 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2012

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2011

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה- Financial Times, שנת 2010

מקום 5 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 5-6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 6 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 7 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 7 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה- Financial Times, שנת 2018

מקום 7 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2016

מקום 8 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2015

מקום 8 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה- Financial Times, שנת 2019

מקום 8 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה- Financial Times, שנת 2015

מקום 9 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 9 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 9 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2017

מקום 9 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2014

מקום 9 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2012

מקום 9 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2011

מקום 10 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2018

מקום 10 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה- Financial Times, שנת 2010

Percent of Hires in Each Industry:

 • Consulting 50.6%
 • Technology 26%
 • Financial 11.9%

Median Starting Salary per industry:

 • Consulting – $134K
 • Financial – $134K
 • Technology – $113K
 • Consumer – $115K
 • Health Care – $119K
 • Manufacturing – $119K
 • Energy – $114K
 • Real Estate – $191K
 • Retail – $107K
 • Media – $90K
 • Nonprofits – $51K
 • Transportation – $170K
 • Hospitality – $146K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים (רשמי, באנגלית או צרפתית), תמונה, שאלות וידאו.

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 710

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 5.6

ראיון קבלה: נדרש (ראיונות מתבצעים ע"י בוגרים בארצו של המועמד. בדרך כלל מתקיימים 2 ראיונות נפרדים)

גיל ממוצע של המתקבלים: 29

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנה אחת

מועדי פתיחה: תחילת ינואר, סוף אוגוסט

מיקום: פונטבלו, צרפת; סינגפור

סך סטודנטים: 1094

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 24%

אתר התוכנית: http://www.insead.edu/

מתמטיקה:

אין דרישות מיוחדות.

שאלות וידאו:

החל מתוכנית ספטמבר 2017 נדרשים המועמדים לענות על מספר שאלות וידאו לאחר הגשת האפליקיישן.

GMAT:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום נדרש: אין (אולם ביה"ס ממליץ להגיש עם ציון מעל 640 כדי להיות מועמד תחרותי).

תחליפים מקובלים: GRE ( ביה"ס ממליץ על מינימום של 85% בחלק הכמותי והמילולי)

במידה והמועמד דיווח לביה"ס על יותר מציון אחד, ביה"ס יתחשב בכל הציונים אך יתן משקל רב יותר לציון הגבוה ביותר.

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GMAT הוא DL3-S8-89

הקוד של ביה"ס במבחן ה-GRE הוא 0970

TOEFL – אנגלית:

האם נדרש? כן.

ציון מינימום מומלץ: PBT – 620 או CBT – 260 או iBT – 105.

תחליפי TOEFL מקובלים:  IELTS (מינימום מומלץ: 7.5), PTE (מינימום מומלץ: 72).

פטורים: מועמדים ששפת אמם איננה אנגלית מחוייבים במבחן לכשירות בשפה האנגלית, אלא אם כן הם בעלי תואר אוניברסיטאי מלא ממוסד בו שפת ההוראה הבלעדית היא אנגלית.

שפה נוספת: נדרשת שליטה ברמה "פרקטית" בשפה נוספת (פרט לאנגלית).

TOEFL Required? Yes.

While we do not have a minimum score required for admission, we advise candidates to aim for a score at or above:

TOEFL IBT: 105; TOEFL CBT: 260; TOEFL PBT: 620; IELTS Academic: 7.5; PTE Academic: 72;

You can also demonstrate fluency in English with a university degree (a minimum of one full-time academic year with a diploma received from that host university) where all courses were taught exclusively in English. (An exchange programme does not qualify and an English major at university does not qualify.) If your university degree was exclusively taught in English but in a non-English speaking country, please make sure that your transcripts clearly mention the language of instruction is English to complete your application.

ביה"ס אינו מצהיר כי סיכויי קבלתו של מי שכבר יש לו MBA נמוכים יותר.
עם זאת, עפ"י נסיוננו, סיכויי קבלתך לא ייפגעו רק אם ההסבר שלך לצורך ב-MBA נוסף יהיה משכנע.

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו