שלושה לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) MIT).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MMM) Kellogg).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Michigan).

שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Duke).