לקוחת ארינגו זומנה לראיון ב- MBA) Harvard).
לקוח ארינגו נוסף זומן לראיון ב- Michigan, Duke ו- MBA) Kellogg).