שמונה לקוחות ארינגו זומנו לראיון ב- MBA) Chicago).
שלושה לקוחות ארינגו זומנו לראיון ב- MBA) INSEAD).
שני לקוחות ארינגו זומנו לראיון ב- MBA) Columbia).
לקוח ארינגו זומן לראיון ב- MBA) LBS).