חמישה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) MIT).
שלושה לקוחות ארינגו נוספים זומנו לראיון ב- MBA) Berkeley).