כתבה באתר Poets & Quants מגלה כי חלק מתוכניות ה-MBA המובילות מבצעות מאז תחילת שנות ה-2000 בדיקות רקע למועמדים שהתקבלו לתוכנית, שמתמקדות ברקע התעסוקתי, האישי והאקדמי שלהם, כאשר רק מועמדים שעמדו בבדיקות בהצלחה יוכלו להירשם ללימודים. בחלק מהמקרים מסתייעים בתי הספר בחברות חיצוניות שמבצעות את הבדיקות, כגון Kroll או Re Vera.
בתי הספר טוענים כי הם מבצעים בדיקות רקע כי למנוע אפשרות שקיבלו לתוכנית מישהו שהציג עצמו בצורה שקרית באפליקיישן. הדיקן של טפר אומר שהם "רוצים לוודא שהאנשים שהתקבלו לתוכנית הם מי שהם טוענים שהם". בקורנל מתחילים בביצוע בדיקות רקע על המועמד ברגע שהוא משלם את הפקדון לצורך הרשמתו ללימודים, וטוענים שזה נדיר מאוד שמועמדים נתפסים בשקר משמעותי וקבלתם לתוכנית נשללת, בדרך כלל מדובר רק באי-דיוקים קטנים. רוב המועמדים כנים מאוד במה שהם כותבים באפליקיישן".

מועמדים רבים נלחצים מאוד מהאפשרות שיעמדו בפני חקירה צולבת ומהסיכוי שקבלתם לתוכנית תישלל. הם משתפים את דאגותיהם בפורומים שונים ומספרים על חוויותיהם: "התקשרו לממליץ שלי ושאלו אותו על העבודה הנוכחית שלי (משכורת, תפקיד, בונוס). חלק מהמנהלים לא מתמצאים בפרטים האלה לגבי עובדיהם או שאינו יכולים למסור אותם לגורם חיצוני מטעמי בטחון". ישנם מועמדים שנכשלים בגלל אי-הבנות או טעויות, מאחר והתהליך של המצאת הוכחות ותיעוד לכל עובדה ומתן מענה לשאלות מעורפלות יכול להיות מתיש למדי. כל עובדה שצויינה בקורות החיים, בחיבורים ובהמלצות יכולה להיבדק. לדוגמא, מועמדת שהתקבלה לוורטון מספרת שחברת קרול לא היתה מוכנה לעזוב אותה במנוחה, ואילצה אותה לחפור בארגזים כדי למצוא מסמכים שונים של החברה אותה ניהלה, הכל כדי להוכיח את קיומה של החברה: "תהליך בדיקת הרקע של חברת קרול לקח 10 ימים והיה מלחיץ יותר מהאפליקיישן עצמו". גם מועמדים נוספים נאלצו לחפש ולהמציא מסמכים שמאשרים עובדות שציינו באפליקיישן.

חשוב לציין שגם מועמדים ישרים שלא התכוונו לשקר באפליקיישן לעיתים חוטאים באי-דיוקים קטנים בגלל לחץ זמן והנסיון לעמוד בדדליין, ומציינים עובדות מהזכרון ללא בדיקה יסודית שלהן, או משמיטים מידע שנראה להם לא חשוב. מתקבלים שעברו תהליך בדיקת רקע סיפרו על כמה טעויות נפוצות שעושים מועמדים ועלולות להכשיל אותם בבדיקת הרקע:
– דיווח על משכורת שנתית מנופחת בשל העלאה מובטחת שלא התממשה לבסוף.
– דיווח על בונוס שנתי שגוי.
– חוסר דיוק בטייטל של התפקיד, בתחומי האחריות של התפקיד ובתאריכי העבודה שמתגלה כאשר בודקים את נתוני משאבי אנוש.
– דיווח על קורסים אקדמיים שהמועמד התחיל אך לא השלים.
– הקמת חברה שלא נרשמה כישות חוקית.
– תפקידי יעוץ עצמאיים שלא עוגנו בהסכמים פורמליים.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)