ביה"ס NYU STERN הודיע שהחל מהשנה יוכלו מועמדים להגיש אפליקיישן לתוכניות ה-MBA שלו (full-time MBA, Technology and Entrepreneurship MBA, Fashion & Luxury MBA) עם ציון ממבחן ה-Executive Assessment, במקום ציון GMAT או GRE. מבחן ה-Executive Assessment שפותח במקור עבור תוכניות EMBA, הוא מבחן קצר יותר (90 דקות בלבד, עם 14 שאלות בחלק הכמותי ו-14 בחלק המילולי, לעומת 31 ו-36 ב-GMAT) וקל יותר לעומת ה-GMAT, ואין בו את החלק של Analytical Writing Assessment שקיים ב-GMAT. סטרן הוא ביה"ס השני אחרי קולומביה שמאפשר זאת למועמדי ה-MBA. ועדת הקבלה של סטרן הודיעה כי אין לה כל העדפה בין המבחנים, והבחירה בין GMAT, GRE ו-EA היא לחלוטין בידי המועמד.