לפני כחודשיים הוכנס חלק חדש בשם Integrated Reasoning לבחינת ה-GMAT כדי לבדוק את יכולתם של הנבחנים לעבד מידע ממקורות מרובים. חלק זה במבחן מקבל ניקוד נפרד סקאלה של 1-8 ואינו משפיע על הציונים של החלקים האחרים – מילולי, כמותי ו-AWA ואף לא על הציון הכללי. ציון ה-IR לא יופיע בציון הלא-רשמי שמקבל הנבחן מיד לאחר הנבחן, אלא רק בדוח התוצאות הרשמי.
מועמדים רבים תוהים כיצד ישפיע החלק החדש על הציון שלהם ועל סיכוייהם להתקבל. ובכן, מסתבר כי חלק מבתי הספר מצהירים בגלוי כי השינוי עדיין חדש להם ואין להם יכולת להעריך את המועמד לפי ציון החלק החדש.
לדוגמא, INSEAD אומרים כי כרגע הם לא מתחשבים בציון ה-IR וימשיכו להעריך מועמדים לפי החלק הכמותי והמילולי והציון הכולל במבחן. עם זאת, בעתיד הם מתכוונים להתייחס גם לציון ה-IR ברגע שיהיו להם מספיק נתונים להשוואה:
"Until there is more benchmarking data from test-takers to consider, INSEAD will not be using the IR section to review a candidate’s performance in the GMAT; we will continue to focus on the quantitative and verbal scores as well as the total score."

בסטנפורד מודים שה-IR חדש גם להם ויקח להם זמן עד שיבינו איך לפרש את תוצאותיו ולהעריך מועמדים על פיו, ולכן בשנה הקרובה הם מתכוונים להתמקד בציוני הכמותי, מילולי ו-AWA וכן בציון הכולל. לאחר שיראו את ציוני ה-IR של מועמדים השנה הם יחליטו איך להעריך אותם בשנה הבאה:
"For this application year, we will see your IR score if you have taken the new GMAT, but will focus on the verbal, quantitative, AWA, and total scores. Once we have had the chance to review IR scores in this first year, we will determine how to evaluate them in our process for next year"

גם בקלוג מודים כי הם ימשיכו להתבסס על ציוני הכמותי והמילולי, שלא מושפעים מהחלק החדש, מאחר ואלה הציונים שהם מכירים ויכולים כרגע להעריך.

חשוב לציין כי מועמדים שעשו את המבחן הישן לפני יוני 2012 יכולים עדיין לגשת עם הציון שלו (במידה והוא עדיין תקף כמובן), אך מועמדים שעשו את המבחן מיוני 2012 והלאה חייבים להיבחן גם בחלק החדש.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)