שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Berkeley).
שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Duke).