שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל- MBA) Stanford).